Методологічний семінар «Психологічний супровід навчання педагогічних працівників в системі післядипломної педагогічної освіти»

Методологічний семінар «Психологічний супровід навчання педагогічних працівників в системі післядипломної педагогічної освіти»
06.12.2017 09:00

4 грудня  2017 року в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України відбувся методологічний семінар «Психологічний супровід навчання педагогічних працівників в системі післядипломної педагогічної освіти» в якому взяли участь, Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», а також аспіранти і докторанти. Проводили семінар співробітники відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України завантажити програму семінару

 

Рекомендації семінару щодо психологічного супроводу навчання педагогічних працівників в системі післядипломної педагогічної освіти можна знайти в опублікованих матеріалах під назвою «Рекомендації за результатами проведення науково-практичних масових заходів Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України у 2017 році» в електронній бібліотеці НАПН України.

 

Також пропонуємо Вам ознайомитись із матеріалами доповідей методологічного семінару:

 


Микола Бастун

Зарубіжний досвід організації психологічного супроводу післядипломного навчання переглянути


Ольга Боярчук

Значення розвитку професійних та особистісних якостей майбутніх вихователів днз для роботи з батьками дітей раннього віку переглянути


Ірина Бойко

Новітні гуманітарні технології у професійній діяльності андрагога переглянути


Ольга Дудар

Формування загальнокультурної компетентності у структурі курсів післядипломної освіти переглянути


Наталія Дика

Розвиток мовної особистості вчителя-словесника в умовах реалізації концепції Нової української школи переглянути | урок української мови в 6 класі переглянути


Олена Ігнатович

Концептуальні засади психологічного консультування дорослих з проблем кар’єрного розвитку переглянути


Олена Мерзлякова

Взаємозв’язок процесів саморозвитку та професійного самовизначення учнівської молоді переглянути


Наталія Павлик

Проблема розробки засобів духовно-психологічного супроводу випускників вищих навчальних закладів переглянути


Едуард Помиткін

Психологічний супровід навчання особистості на різних вікових етапах переглянути


Оксана Радзімовська

Педагогічна взаємодія андрагога і дорослого учня як предмет дослідження у закладах післядипломної освіти переглянути


Світлана Репетій

Духовне вдосконалення особистісних якостей педагога як необхідна умова його професійного зростання переглянути


Валентин Рибалка

Презентація посібника «Методологічні проблеми наукової психології» переглянути


Алла Шевенко

Досвід як особистісно-професійний ресурс педагогічних працівників переглянути


Зінаїда Станоських

Самоосвіта педагогічних працівників як засіб розвитку здатності до конструктивного вирішення професійно-кризових ситуацій переглянути


М.Войцехівський, В.Бойченко

Оновлена модель підвищення кваліфікації педагогів нової української школи переглянути


І.Воротникова

Запровадження ІКТ як об’єкту вивчення, засобу використання і інтеграції, середовища для професійного розвитку вчителів в післядипломній педагогічній освіті та у професійній діяльності переглянути


Іван Заєць

Професійна орієнтація як важлива складова психологічного супроводу дорослого населення переглянути


 

Більше фотоматеріалів дивіться на офіційній сторінці Інституту у Facebook.