Нагороди

 

2019


Десята міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти - 2019" (14-16 березня 2019 року) - Золота медаль у номінації "Упровадження інноваційних освітніх і виробничих технологій - ефективний засіб підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів"

 

Десята міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти - 2019" (14-16 березня 2019 року) - Диплом за активну участь у реформуванні національної системи освіти

 

Одинадцята міжнародна виставка "Інноватика в сучасній освіті" (22-24 жовтня 2019 року) - Диплом за презентацію освітніх інновацій і активну участь у розбудові національної освіти

 

Одинадцята міжнародна виставка "Інноватика в сучасній освіті" (22-24 жовтня 2019 року) - Золота медаль у номінації "Інновації у формуванні й розвитку педагогічної майстерності в умовах вимог Нової української школи"

 


2018


Сучасні заклади освіти - 2018 (15-17 березня 2018 року) - Диплом за презентацію досягнень і інноваційних пошуків у реформуванні національної сфери освіти і науки

 

Сучасні заклади освіти - 2018 (15-17 березня 2018 року) - Золота медаль у номінації "Модернізація змісту професійної підготовки та перепідготовки кадрвів до праці в умовах Нової української школи"

 
Десята міжнародна виставка "Інноватика в сучасній освіті" (23-25 жовтня 2018 року) - Диплом за активну участь і презентацію інноваційних технологій навчання
 
 
Почесна грамота від Національної академії педагогічних наук України колективу Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна за творчі здобутки у розвитку педагогічної освіти, освіти, підготовку висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів та з нагоди 25-річчя інституту (2018)
 
 
Міжнародна виставка "Освіта та карєра - День студента 2018" (15-17 листопада 2018 року) - Золота медаль у номінації "Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології"
 
 

2017


VІІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2017» (16-18 березня 2017 року) - Золота медаль у конкурсі наукових розробок за номінацією «Освіта дорослих – невід’ємна складова освіти впродовж життя».

 


2016


Міжнародний форум - 2016 "Інноватика в сучасній освіті" - Лауреат конкурсу І ступеня у номінації "Інновації з інтенсифікації міжнародного співробітництва у сфері освіти, науки і культури";  Диплом за активну участь в інноваційній освітній діяльності.

 


2015


Міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти - 2015" - Золота медаль у номінації "Інновації у розвитку міжнародної співпраці та презентація національної освіти у світовому та європейському освітньо-науковому просторі"; Диплом за творчу працю з підвищення якості національної освіти.

 

Міжнародний форум - 2015 "Інноватика в сучасній освіті" - Національне визнання наукових досягнень у номінації "Інноваційний проект, педагогічна технологія" за інноваційний проект "Психологія професійної орієнтації в системі педагогічної освіти" авторського колективу під науковим керівництвом О.М.Ігнатович; Диплом за активне впровадження інноваційних технологій у процес навчання і виховання.

 


2014


Міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти - 2014" - Золота медаль за презентацію досягнень в інноваційній модернізації національної освіти.

 

Міжнародний форум - 2014 "Інноватика в сучасній освіті" - Лауреат конкурсу І ступеня у номінації "Науково-методичний та організаційний супровід упровадження інновацій у систему освіти регіону"; Диплом  за активну діяльність з інноваційного оновлення змісту національної освіти.

 


2013


Міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти - 2013" - Золота медаль у номінації "За вагомий внесок у сучасний розвиток освіти України".

 

"Сучасна освіта в Україні - 2013" - Срібна медаль у номінації "Впровадження творчих педагогічних розробок та надбань в освітній процес"; Диплом за вагомий внесок у розвиток національної освіти.

 


2012


Міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти - 2012" - Золота медаль за вагомий внесок у розвиток педагогічної науки і освіти України; Диплом за високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу національної ситеми освіти України; Диплом за активну роботу з модернізації системи освіти.

 


2011


Міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти - 2011"  - Золота медаль у номінації "Упровадження педагогічних інновацій в освітню практику".

 


2010


Міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти - 2010" - Золота медаль у номінації "За вагомий науковий внесок у сучасний розвиток освіти України".

 

Інноватика в освіті України - 2010 - Золота медаль у номінації "Науково-методичний супровід інновацій у закладах освіти".