Відділ теорії і практики педагогічної освіти

ЗАПОВНИТИ ФОРМУ запланованих масових заходів для Календаря Подій ІПООД


 

Про відділ

 

pedagogicnaosvita@gmail.com

 

Відділ теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України було створено у січні 2017 році на базі двох структурних підрозділів – відділу педагогічної майстерності та відділу змісту та організації педагогічної освіти (постанова НАПН України № 1-2/1-8 від 5 січня 2017 року) читати історію відділуСпівробітники відділу здійснюють роботу над науковим дослідженням на 2019-2021 роки «Теоретичні й методичні засади професійного і особистісного розвитку вчителя в контексті Нової української школи» (РК № 0119U001098).  Керівник теми – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Лейла Султанова. Мета наукового дослідження: розробити модель особистісного і професійного розвитку вчителя в контексті реалізації державної Концепції Нової української школи; визначити закономірності і принципи педагогічного забезпечення професійного розвитку майбутнього педагога і педагога-практика в системі: заклад вищої педагогічної освіти України - національна загальноосвітня школа; обґрунтувати систему внутрішньої і зовнішньої педагогічної техніки, спрямованої на професійний розвиток і саморозвиток педагога-практика і майбутнього педагога. 

 

Очікувані результати наукового дослідження: 

 

 

З метою активізації науково-практичної діяльності у сфері освіти, розвитку і саморозвитку педагогічної майстерності педагогів, професійного розвитку упродовж життя особистості співробітники відділу стали ініціаторами створення мережі центрів педагогічної майстерності на базі вищих навчальних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів (Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка; Київського національного університету технологій та дизайну; Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;  Українського колежу імені В.О. Сухомлинського; гімназії № 153 імені О.С. Пушкіна, м. Київ) та Громадської науково-педагогічної організації «Академія педагогічної майстерності та навчання дорослих».

 

Співробітники відділу

 


 

 

Султанова Лейла Юріївна 

доктор педагогічних наук, професор

leilasultanova22.07@gmail.com

 

завідувач відділу

 

 

 

 

 |  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Publons  |  Facebook  |                           

 

 

 

 |  Переглянути профіль CV  |

 

 

 


 

 

Лавріненко Олександр Андрійович 

доктор педагогічних наук, професор

pedmeister@ukr.net

 

головний науковий співробітник

 

 

 

 

 |  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Publons  |  Facebook  |                           

 

 

 |  Переглянути профіль CV  |

 

   

 

 


 

 

Кучерявий Олександр Георгійович 

доктор педагогічних наук, професор

oleksandr.kuch@ukr.net

 

провідний науковий співробітник

 

 

 

 

| E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Publons  |  Facebook  |                           

 

 

 

Переглянути профіль CV  |