Відділ теорії і практики педагогічної освіти

ЗАПОВНИТИ ФОРМУ запланованих масових заходів для Календаря Подій ІПООД


 

Про відділ

 

Відділ теорії і практики педагогічної освіти імені І.Зязюна (колишня назва - змісту і технологій навчання дорослих) Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України було створено у січні 2017 році на базі двох структурних підрозділів – відділу педагогічної майстерності та відділу змісту та організації педагогічної освіти (постанова НАПН України № 1-2/1-8 від 5 січня 2017 року) читати історію відділуСпівробітники відділу здійснюють роботу над фундаментальним науково-дослідним дослідженням «Моніторинг якості педагогічної освіти» (РК № 0116U001466, 2016-2018 рр., керівник теми – д.пед.н., професор Олександр Лавріненко). Мета дослідження – розроблення критеріїв та методики діагностики якості педагогічної освіти і здійснення її моніторингу, обґрунтування теоретичних та методичних засад моніторингу якості навчального процесу у вищому педагогічному навчальному закладі та експериментальна перевірка його теоретичної моделі. Очікувані результати НДР: навчальний посібник «Якість педагогічної освіти України: тенденції і перспективи» (8,0 др.арк.); методичний посібник  «Педагогічний досвід: моніторинг та перспективи формування» (8,0 др.арк.); практичний посібник «Моніторингові технології в педагогічній освіті»  (8,0 др.арк.); методичні рекомендації: «Методичні рекомендації з моніторингу якості педагогічної освіти бакалаврів у вищих навчальних закладах» (3,0 др.арк.); «Методичні рекомендації з моніторингу якості підготовки магістрів педагогічного профілю (2,0 др.арк.); навчальні програми: «Технології моніторингу педагогічної майстерності вчителя»: програма для керівників загальноосвітніх та професійних закладів освіти (2,0 др.арк.); «Моніторинг якості педагогічної практики майбутніх учителів» (2,0 др.арк.); статті.

 

З метою активізації науково-практичної діяльності у сфері освіти, розвитку і саморозвитку педагогічної майстерності педагогів, професійного розвитку упродовж життя особистості співробітники відділу стали ініціаторами створення мережі центрів педагогічної майстерності на базі вищих навчальних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів (Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка; Київського національного університету технологій та дизайну; Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;  Українського колежу імені В.О. Сухомлинського; гімназії № 153 імені О.С. Пушкіна, м. Київ) та Громадської науково-педагогічної організації «Академія педагогічної майстерності та навчання дорослих».

 

Співробітники відділу

 


 

 

Лавріненко Олександр Андрійович 

доктор педагогічних наук, професор

pedmeister@ukr.net

 

завідувач відділу

 

 

 

 

 |  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Facebook  |                           

 

 

 

 |  Переглянути профіль CV  |

 

   

 

 


 

 

Кучерявий Олександр Георгійович 

доктор педагогічних наук, професор

vpee2011@ukr.net

 

провідний науковий співробітник

 

 

 

 

| E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Facebook  |                           

 

 

 

Переглянути профіль CV  |

 

   

 

 


 

 

Солдатенко Микола Миколайович 

доктор педагогічних наук, професор

teor-istorpm@ukr.net

 

провідний науковий співробітник

 

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Facebook  |                          

 

 

 

Переглянути профіль CV  |