Проєкти

 

ПРОЄКТ

Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину

 

З кінця 2020 року Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України розпочав реалізацію проєкту "Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину" (2020-2021) за підтримки Національного фонду досліджень України (НФДУ). Проєкт "Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину" затверджено Комісією конкурсу НФДУ «Наука для безпеки людини та суспільства», що рекомендуються до реалізації за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України (протокол від 07 вересня 2020 року №8) детальніше за посиланням.

 

Мета Проєкту

 

Сприяти розвитку особистості літнього віку, яка перебуває у складних життєвих обставинах, пов’язаних з обмеженнями, зумовленими карантином. Це передбачає допомогу особам цього віку долати труднощі, пов’язані з цими обмеженнями через організацію свого щоденного життя. Сутність останнього полягає у залученні літньої людини в різні види діяльності, у її навчанні впливати на свої стосунки та переживання.

 

Основні завдання Проєкту

 

  1. Створити заходи для психологічної підтримки літніх осіб в умовах карантину і подолання життєвих труднощів, зумовлених вимушеною ізоляцією, зокрема, укласти рекомендації для літніх осіб, підготувати серію відеороликів для них та їхніх родин; створити сторінки у соціальних мережах та YouTube канал для літніх осіб та їхніх родин.
  2. Розробити програму семінарів-практикумів для осіб, які професійно взаємодіють з літніми людьми для їхнього ознайомлення з психологічними особливостями осіб цього віку і навчання взаємодії з ними в період вимушеної ізоляції; підготувати зміст семінарів- практикумів і їх провести; підготувати навчальний посібник для тих, хто професійно взаємодіє з літніми людьми з психології осіб цього віку; підготувати і провести цикл вебінарів і радіопередач для широкого кола осіб про психологію та підтримку літніх осіб; провести онлайн науково-практичну конференцію з психологічної підтримки літніх осіб і підготувати її матеріали; підготувати до друку наукові публікації за результатами проведеного дослідження.

 

Методологія дослідження

 

Надання психологічної підтримки означає створення умов і можливостей, котрі сприятимуть розвиткові особистості, здатної до оптимального існування в наявних життєвих обставинах; особистості, здатної, до прийняття ситуації, в якій вона знаходиться і себе в цій ситуації, а також – до усвідомленої й активної діяльності з подолання наявних проблем. Метою психологічної підтримки є створення соціальної ситуації розвитку, яка відповідає віковим і індивідуальним особливостям людини і забезпечує умови для виконання задач її розвитку. Необхідність психологічної підтримки літніх осіб у складних умовах, пов’язаними з обмеженнями під час карантину зростає через те, що вони переживають вікову нормативну кризу, коли відбувається перехід з однієї стадії розвитку на інший і яка зумовлені комплексом причин соціального, біологічного, психологічного характеру.

 

Літня людина, яка отримує психологічну підтримку у складних життєвих обставинах, пов’язаних з обмеженнями, зумовленими карантином, здатна, по-перше, адекватно аналізувати й оцінювати життєві події та те, що з нею відбувається; по-друге, організовувати власний життєвий простір і час, регулювати свої емоції та переживання; по-третє, встановлювати і підтримувати необхідні їй контакти з іншими людьми.

 

В основу цього дослідження покладено особистісно-комунікативний підхід. Згідно з цим підходом, розвиток особистості як системи в літньому віці зумовлюється її минулим, але спрямований у майбутнє. Тому, по-перше, особливості літньої людини є наслідком її попереднього існування (способу життя), по-друге, людина в цьому віці має виявляти активність, зокрема, через спілкування та різноманітні види діяльності. Важливим чинником, який зумовлює весь процес розвитку особистості в літньому віці, є міжособистісне спілкування, у результаті якого формуються емоційні стосунки з людьми.

 

Сторінки проєкту "Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину" (2020-2021) у соціальних мережах:

 

FACEBOOK

 

 

INSTAGRAM

 

 

Перелік сертифікованих учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції

 

Перелік сертифікованих учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину" (29 листопада 2021 року) за грантової підтримки Національного фонду досмліджень України, що реалізується Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

Перелік сертифікованих учасників семінарів-практикумів

 

Перелік сертифікованих учасників семінарів-практикумів "Ефективна комунікація з літніми людьми та збереження власного психологічного здоров’я за стресових умов (пандемія COVID-19)" у місті Полтава з 19.07.2021 по 23.07.2021, у межах реалізації проєкту "Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину" (2020.01/0221) за грантової підтримки НФДУ. ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

Перелік сертифікованих учасників семінарів-практикумів "Ефективна комунікація з літніми людьми та збереження власного психологічного здоров’я за стресових умов (пандемія COVID-19)" у місті Вінниця з 09.08.2021 по 13.08.2021, у межах реалізації проєкту "Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину" (2020.01/0221) за грантової підтримки НФДУ. ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

Перелік сертифікованих учасників семінарів-практикумів "Ефективна комунікація з літніми людьми та збереження власного психологічного здоров’я за стресових умов (пандемія COVID-19)" у місті Львів з 27.09.2021 по 01.10.2021, у межах реалізації проєкту "Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину" (2020.01/0221) за грантової підтримки НФДУ. ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

Перелік сертифікованих учасників семінарів-практикумів "Ефективна комунікація з літніми людьми та збереження власного психологічного здоров’я за стресових умов (пандемія COVID-19)" у місті Київ, жовтень 2021, у межах реалізації проєкту "Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину" (2020.01/0221) за грантової підтримки НФДУ:

 

 

Перелік сертифікованих учасників онлайн семінарів-практикумів "Ефективна комунікація з літніми людьми та збереження власного психологічного здоров’я за стресових умов (пандемія COVID-19)" з 23.11.2021 по 26.11.2021, у межах реалізації проєкту "Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину" (2020.01/0221) за грантової підтримки НФДУ. ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

 


 

 

Наукові співробітники Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України упродовж 2018 – 2021 рр. взяли участь  у проектній діяльності:

 

 

Майбутні доктори філософії залучаються до проектної діяльності у межах угод про співпрацю Інституту з закладами освіти, науковими установами зарубіжжя.