Моніторинг якості освіти 053

 


Опитувальник для викладачів освітньо-наукової програми підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія» / Doctor of Philosophy (PhD) in 05 «Social and behavioral science» by speciality 053 «Psychology» переглянути

 


Опитувальник для стейкхолдерів освітньо-наукової програми підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія» / Doctor of Philosophy (PhD) in 05 «Social and behavioral science» by speciality 053 «Psychology» переглянути

 


Опитувальник для майбутніх PhD освітньо-наукової програми підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія» / Doctor of Philosophy (PhD) in 05 «Social and behavioral science» by speciality 053 «Psychology» переглянути

 


Опитувальник для професійної спільноти освітньо-наукової програми підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія» / Doctor of Philosophy (PhD) in 05 «Social and behavioral science» by speciality 053 «Psychology» переглянути