Наукова діяльність

План науково-дослідної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України з 2017 року охоплює три напрями наукових досліджень та п'ять науково-практичних дослідних тем:

 

1. Теоретико-методичні засади освіти дорослих

 

2. Якість освіти. Управління розвитком освіти

 

3. Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка