Співпраця зі стейкхолдерами 011

ПРОЄКТ освітньо-наукової програми підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 01 «Освіта / педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» «Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» / «Pedagogical and Adult Education in Ukraine and Worldwide» (2020-2021) (2021-2022)

 

 

З відгуками та пропозиціями

щиро просимо звертатися до гаранта програми

Вовк Мирослави Петрівни, доктор педагогічних наук

miravovk79@gmail.com 

 

 


Відзиви стейкхолдерів


Проведені масові заходи


 

 

 

 

Відзиви стейкхолдерів

 

Відзиви стейкхолдерів на  освітньо-наукову програму підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 01 «Освіта / педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» «Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» / «Pedagogical and Adult Education in Ukraine and Worldwide»

 


 

У 2019 - 2020 н.р.

 


Щербак Ольга Іванівна - доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України, директор Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка (м. Київ) Рецензія


Білянін Григорій Іванович - кандидат педагогічних наук, доцент, директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (м. Чернівці) Рецензія


Марусик Тамара Володимирівна - доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці) Рецензія


 

У 2020 - 2021 н.р.

 


Лазаренко Наталія Олександрівна - доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти і науки України, ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця) Рецензія


Петрушенко Юрій Миколайович - доктор економічних наук, професор, заступник голови Громадської спілки «Українська асоціація освіти дорослих», завідувач кафедри міжнародних економічних відносин навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету (м. Суми)  Рецензія


Комаровська Оксана Анатоліївна - доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України (м. Київ) Рецензія


Семеног Олена Миколаївна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (м. Суми) Рецензія


Мозговий Віктор Леонідович - доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри культурології відокремленого підрозділу «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв», директор  ГНПО «Академія педагогічної майстерності та освіти дорослих імені І.А.Зязюна» (м. Миколаїв) Рецензія


Гомеля Ніна Семенівна - кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії викладач-методист, голова циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка (м. Київ) Рецензія


 

 

 

 

Проведені масові заходи

 

 

Участь стейкхолдерів у формальному і неформальному навчанні майбутніх PhD

 


СПІВПРАЦЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ Читати далі


ТЕОРІЯ НАДЛИШКОВИХ ЗНАНЬ У ДИСКУРСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ (СПІВПРАЦЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ) Читати далі


ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ: БІНАРНИЙ ОНЛАЙН МАЙСТЕР-КЛАС ДЛЯ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ Читати далі


ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ШКОЛАХ АВСТРІЇ ТА ТУРЕЧЧИНІ В УМОВАХ КАРАНТИНУ Читати далі


МОВНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА. КУЛЬТУРА РЕДАГУВАННЯ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ: ВЕБІНАР ДЛЯ АСПІРАНТІВ, МАГІСТРАНТІВ, СТУДЕНТІВ Читати далі


ПОТЕНЦІАЛ НАУКОВОЇ ФАХОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. ОСОБЛИВОСТІ НАПИСАННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ ДЛЯ НАУКОМЕТРИЧНИХ ВИДАНЬ Читати далі


ГОЛОВНІ МЕТРИКИ СУЧАСНОЇ НАУКИ: SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE Читати далі


ВЕБІНАР «ACADEMIC WRITING IN ENGLISH» Читати далі


ВЕБІНАР «ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE DRIVE В ОСВІТНЬО-НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРАКТИЧНИЙ ОГЛЯД» Читати далі


ВЕБІНАР «ЗАПОВНЕННЯ ПРОФІЛІВ НАУКОВЦІВ У ORCID ТА PUBLONS» Читати далі


ВЕБІНАР «СУЧАСНІ ТРЕНДИ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ОСВІТІ» Читати далі


ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДДАЛЕНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ Читати далі


ТРЕНІНГ «ПЛАНУВАННЯ ЖИТТЯ ТА КАР’ЄРИ: ХОЧУ - МОЖУ - РОБЛЮ» Читати далі


СЕРІЯ СЕМІНАРІВ ПРО РОЛЬ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ НОВОЇ УКРАЇНИ ЗА УЧАСТЮ ЯРОСЛАВА ПИЛИНСЬКОГО Читати далі


ВІДБУВСЯ ТРЕНІНГ «ВСТУП ДО ОСВІТИ ДОРОСЛИХ» Читати далі


 

Конференції, проведені з ініціативи стейкхолдерів

(викладачів, громадських діячів, професійної спільноти, роботодавців та ін.)

 


ЯКІСТЬ ОСВІТИ – ПРІОРИТЕТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В ІПООД Читати далі


РОЗВИТОК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ Читати далі


ОСВІТА ДЛЯ ХХІ СТОЛІТТЯ Читати далі


ВЕБІНАР «НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА» Читати далі


АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ - 2020 Читати далі


ВЕБІНАР «ОСВІТА ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Читати далі


КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ (ВЕБІНАР) Читати далі


АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД Читати далі


АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОГО ДОСЛІДНИКА: ДОСВІД, ІННОВАЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ УТВЕРДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ І ЗАРУБІЖНОМУ НАУКОВО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ Читати далі


КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ: МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ» Читати далі


ВІДБУЛАСЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЯКІСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» Читати далі


ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Читати далі