Відділ зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих

ЗАПОВНИТИ ФОРМУ запланованих масових заходів для Календаря Подій ІПООД


 

Про відділ

ced.ipood@gmail.com  

 

Відділ порівняльної професійної педагогіки було створено у 1993 році одночасно із заснуванням Інституту. У січні 2015 року під час реорганізації Інституту, відповідно сучасних вимог сьогодення, підрозділ був модернізований у відділ зарубіжної педагогічної освіти і освіти дорослих, а з 2016 року відбулася зміна назви на відділ зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих.

 

У різні періоди діяльність відділу очолювали: Роман Романа Михайлівна, кандидат педагогічних наук (1993-1998); Кутова Наталія Андріївна, кандидат педагогічних наук, доцент (1998-1999); Пуховська Людмила Прокопівна, доктор педагогічних наук, професор (1999-2006); Авшенюк Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (2007-2014); Пазюра Наталія Валентинівна, доктор педагогічних наук, професор (2014-2016); Авшенюк Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник (з 2016 року по сьогодні).

 

Співробітниками відділу виконується наукове дослідження на 2020-2022 роки з теми «Теорія і практика забезпечення якості педагогічної освіти у зарубіжних країнах» (РК 0120U100230). Керівник наукового дослідження – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Наталія Авшенюк. Виконання наукового дослідження спрямоване на здійснення комплексного педагогічного аналізу систем забезпечення якості вищої педагогічної освіти у зарубіжних країнах та окреслення можливостей застосування прогресивних ідей зарубіжного досвіду в системі неперервної педагогічної освіти України.

 

Очікувані результати наукового дослідження: 

 

 

Спільно з Хмельницьким національним університетом Відділ зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих є співзасновником міжнародного наукового фахового журналу "Порівняльна професійна педагогіка", який включено до 14 міжнародних наукометричних баз даних. 

 

Відділ зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих спільно з Центром порівняльної професійної педагогіки Хмельницького національного університету є ініціатором проведення щорічного Міжнародного науково-методологічного семінару "Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів".

 

Співробітники відділу

 


 

 

Авшенюк Наталія Миколаївна 

доктор педагогічних наук, професор

nataliya.avshenyuk@gmail.com

 

завідувач відділу

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Publons  |  Facebook  |                           

 

 

 

Переглянути профіль CV  |

 

 

 

 


 

 

Огієнко Олена Іванівна 

доктор педагогічних наук, професор

el.ogienko@gmail.com

 

головний науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Publons  |  Facebook  |               

 

 

 

Переглянути профіль CV  |

 

 


 

 

Пилинський Ярослав Миколайович 

кандидат філологічних наук

ypylynskyi@gmail.com

 

провідний науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Publons  |  Facebook  |               

 

 

 

Переглянути профіль CV  |

 

 


 

 

Котун Кирил Васильович 

кандидат педагогічних наук (PhD)

kotun@ipood.com.ua  |  smartk@ukr.net

 

cтарший науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Publons  |  Facebook  |               

 

 

 

|  Переглянути профіль CV  | 

 

 


 

 

Дяченко Людмила Миколаївна 

кандидат педагогічних наук (PhD)

diachenko.lm@gmail.com

 

старший науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Publons  |  Facebook  |                            

 

 

 

Переглянути профіль CV  | 

 

 


 

 

Постригач Надія Олегівна 

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник

unadya1@gmail.com

 

старший науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Publons   Facebook  |                        

 

 

 

Переглянути профіль CV  | 

 

 

 

 


 

 

Годлевська Катерина Василівна 

кандидат педагогічних наук (PhD)

katehod89@gmail.com

 

старший науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Publons  |  Facebook  |                            

 

 

 

Переглянути профіль CV  |