Відділ зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих

ced.ipood@gmail.com  |  ми у Facebook 

 

 

Відділ порівняльної професійної педагогіки було створено у 1993 році одночасно із заснуванням Інституту. У січні 2015 року під час реорганізації Інституту, відповідно до вимог часу, підрозділ був модернізований у відділ зарубіжної педагогічної освіти і освіти дорослих, а з 2016 року відбулася зміна назви на відділ зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих.

 

Діяльність відділу спрямовується на дослідження сучасних світових тенденцій розвитку педагогічної освіти і освіти дорослих за умов інтеграції й інтернаціоналізації, зокрема у виявленні чинників, сутнісних характеристик, завдань, принципів модернізації педагогічної освіти і освіти дорослих у європейському та євроатлантичному освітньому просторі, а також у науковому обґрунтуванні перспективних інноваційних підходів до удосконалення системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічного персоналу і навчання різних категорій дорослого населення в Україні. На матеріалах країн Європейського Союзу і Організації економічного співробітництва та розвитку (англ. OECD) характеризуються особливості трансформації національних систем педагогічної освіти і освіти дорослих в контексті формування світового освітнього й наукового простору. Актуальність та важливість результатів дослідження зумовлена  потребами розбудови вітчизняної системи педагогічної освіти і освіти дорослих, пошуками нової парадигми її розвитку, оновленням теоретичних підходів та модернізацією практики підготовки вчителів у нашій країні та навчання різних категорій дорослого населення.

 

У різні періоди діяльність відділу очолювали: Роман Романа Михайлівна, кандидат педагогічних наук (1993-1998 рр.); Кутова Наталія Андріївна, кандидат педагогічних наук, доцент (1998-1999 рр.); Пуховська Людмила Прокопівна, доктор педагогічних наук, професор (1999-2006 рр.); Авшенюк Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (2007-2014 рр.); Пазюра Наталія Валентинівна, доктор педагогічних наук, доцент (2014 - 2016 рр.); Авшенюк Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник (з 2016 року по сьогодні).

 

Тема науково-дослідної роботи відділу на 2017-2019 рр. "Тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу".

 


СПІВРОБІТНИКИ


 

 

Наталія Миколаївна Авшенюк

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник

nataliya.avshenyuk@gmail.com

 

завідувач відділу

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Facebook  |  переглянути CV

 

 


 

 

Кирил Васильович Котун

кандидат педагогічних наук (PhD)

smartk@ukr.net

 

cтарший науковий співробітник

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  ResearcherID  |  Facebook  |  

 

 


 

 

Оксана Вікторівна Сулима

кандидат педагогічних наук (PhD)

sulyma.oks@gmail.com

 

cтарший науковий співробітник

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Facebook  |  переглянути CV

 

 


 

 

Людмила Миколаївна Дяченко

кандидат педагогічних наук (PhD)

diachenko.lm@gmail.com

 

старший науковий співробітник

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Facebook  |  переглянути CV

 

 


 

 

Надія Олегівна Постригач

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

pnadegeda@ukr.net

 

старший науковий співробітник

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Facebook  |  переглянути CV

 

Підтема НДР Особливості розвитку освіти дорослих у Грецькій Республіці. Коло наукових інтересів: педагогічна освіта і осіта дорослих у країнах Південної Європи. Громадська діяльність: секретар Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освітаа ХХІ століття"

 

 


 

 

Маріанна Михайлівна Марусинець

кандидат філологічних наук (PhD)

marusynetsm@ukr.net

 

старший науковий співробітник

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Facebook  |  переглянути CV

 

 


 

 

Катерина Василівна Годлевська

katehod89@gmail.com

 

молодший науковий співробітник

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Facebook  |  переглянути CV