Відділ зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих

ЗАПОВНИТИ ФОРМУ запланованих масових заходів для Календаря Подій ІПООД


 

Про відділ

ced.ipood@gmail.com  |  ми у Facebook 

 

 

Відділ порівняльної професійної педагогіки було створено у 1993 році одночасно із заснуванням Інституту. У січні 2015 року під час реорганізації Інституту, відповідно до вимог часу, підрозділ був модернізований у відділ зарубіжної педагогічної освіти і освіти дорослих, а з 2016 року відбулася зміна назви на відділ зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих.

 

У різні періоди діяльність відділу очолювали: Роман Романа Михайлівна, кандидат педагогічних наук (1993-1998); Кутова Наталія Андріївна, кандидат педагогічних наук, доцент (1998-1999); Пуховська Людмила Прокопівна, доктор педагогічних наук, професор (1999-2006); Авшенюк Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (2007-2014); Пазюра Наталія Валентинівна, доктор педагогічних наук, доцент (2014-2016); Авшенюк Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник (з 2016 року по сьогодні).

 

Діяльність відділу спрямовується на дослідження сучасних світових тенденцій розвитку педагогічної освіти і освіти дорослих за умов інтеграції й інтернаціоналізації, зокрема у виявленні чинників, сутнісних характеристик, завдань, принципів модернізації педагогічної освіти і освіти дорослих у європейському та євроатлантичному освітньому просторі, а також у науковому обґрунтуванні перспективних інноваційних підходів до удосконалення системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічного персоналу і навчання різних категорій дорослого населення в Україні. На матеріалах країн Європейського Союзу і Організації економічного співробітництва та розвитку (англ. OECD) характеризуються особливості трансформації національних систем педагогічної освіти і освіти дорослих в контексті формування світового освітнього й наукового простору. Актуальність та важливість результатів дослідження зумовлена  потребами розбудови вітчизняної системи педагогічної освіти і освіти дорослих, пошуками нової парадигми її розвитку, оновленням теоретичних підходів та модернізацією практики підготовки вчителів у нашій країні та навчання різних категорій дорослого населення.

 

Співробітниками відділу виконується фундаментальна науково-дослідна робота з теми «Тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу» (2017 – 2019; керівник теми – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Н.М.Авшенюк). Очікувані результати НДР: Колективна монографія «Тенденції  розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу» (25,5 др. арк.); посібник «Професійна підготовка виробничого персоналу в розвинених країнах Азії» (8 др. арк.); методичні рекомендації «Професійний розвиток педагогічного персоналу в Австралії» (3,0 др. арк.); методичні рекомендації «Освіта соціальних працівників: досвід США» (2,0 др. арк.); спецкурс «Перспективи розвитку освіти дорослих в Україні (з урахуванням досвіду США)» (1,5 др. арк.); спецкурс «Неперервний професійний розвиток педагогічного персоналу в ФРН» (1,0 др. арк.); спецкурс «Психолого-педагогічна грамотність батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу» (1,5 др. арк.); спецкурс «Підготовка андрагогів в зарубіжних країнах» (1,5 др. арк).

 

Спільно з Хмельницьким національним університетом Відділ зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих виступає співзасновником міжнародного наукового фахового журналу "Порівняльна професійна педагогіка", який включено до 14 міжнародних наукометричних баз даних. 

 

Відділ зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих спільно з Центром порівняльної професійної педагогіки Хмельницького національного університету є ініціатором проведення щорічного Міжнародного науково-методологічного семінару "Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів".

 

Співробітники відділу

 


 

 

Авшенюк Наталія Миколаївна 

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник

nataliya.avshenyuk@gmail.com

 

завідувач відділу

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  ResearcherID  |  Facebook  |                           

 

 

 

Переглянути профіль CV  |

 

 

 

 


 

 

Котун Кирил Васильович 

кандидат педагогічних наук (PhD)

smartk@ukr.net

 

cтарший науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  ResearcherID  |  Facebook  |               

 

 

 

Переглянути профіль CV  | 

 

 


 

 

Дяченко Людмила Миколаївна 

кандидат педагогічних наук (PhD)

diachenko.lm@gmail.com

 

старший науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  ResearcherID  |  Facebook  |                            

 

 

 

Переглянути профіль CV  | 

 

 


 

 

Постригач Надія Олегівна 

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

pnadegeda@ukr.net

 

старший науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  ResearcherID   Facebook  |                        

 

 

 

Переглянути профіль CV  | 

 

 

 

 


 

 

Марусинець Маріанна Михайлівна 

кандидат філологічних наук (PhD)

marusynetsm@ukr.net

 

старший науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  ResearcherID   Facebook  |                           

 

 

 

Переглянути профіль CV  | 

 

 


 

 

Годлевська Катерина Василівна 

кандидат педагогічних наук (PhD)

katehod89@gmail.com

 

старший науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  ResearcherID  |  Facebook  |                            

 

 

 

Переглянути профіль CV  |