Список членів спеціалізованої вченої ради Д26.451.01

В Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України функціонує спеціалізована вчена рада Д26.451.01 з правом прийняття до розгляду та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (наказ МОН України № 320 від 07.04.2022 року).

 

СПИСОК

членів спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

 

 1. Лук’янова Лариса Борисівна (голова ради) – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 13.00.04
 2. Хомич Лідія Олексіївна (заступник голови ради) – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 13.00.04
 3. Сотська Галина Іванівна (заступник голови ради) – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 13.00.04
 4. Тринус Олена Володимирівна (вчений секретар ради) – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, вчений секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 13.00.01
 5. Авшенюк Наталія Миколаївна – доктор педагогічних нак, старший науковий співробітник, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 13.00.01
 6. Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 13.00.01
 7. Биков Валерій Юхимович –  доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту цифровізації НАПН України, 13.00.04
 8. Бойчук Юрій Дмитрович – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, 13.00.04
 9. Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 13.00.01
 10. Кузьмінський Анатолій Іванович – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри педагогіки,психології, соціальної роботи та менеджменту Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 13.00.04
 11. Кучерявий Олександр Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 13.00.04
 12. Лавріненко Олександр Андрійович – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 13.00.01
 13. Лазаренко Наталія Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 13.00.04
 14. Матвієнко Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри педагогіки, методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного лінгвістичного університету, 13.00.01
 15. Ничкало Нелля Григорівна  – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 13.00.01
 16. Помиткін Едуард Олександрович – доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 13.00.04
 17. Прийма Сергій Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук Таврійського державного агротехнологічного університету, 13.00.01
 18. Султанова Лейла Юріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 13.00.04