Вчена рада

 

Склад вченої ради ІПООД НАПН України 

 

п/п

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Посада, науковий ступінь, вчене звання 

1

2

3

1

 

 Лук’янова

Лариса  Борисівна

 

 

 директор Інституту,

 доктор педагогічних наук, професор,

голова вченої ради

 

2

 

 Хомич 

Лідія Олексіївна

 

 

заступник директора з наукової роботи,

доктор педагогічних наук, професор, 

заступник голови вченої ради

 

3

 

 Тринус 

Олена  Володимирівна

 

 

 вчений секретар Інституту, кандидат педагогічних наук,

старший науковий співробітник

секретар вченої ради

 

4

 

 Авшенюк

Наталія  Миколаївна

 

 

завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної  освіти і освіти дорослих, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник

 

5

 Аніщенко

Олена Валеріївна

 

доктор педагогічних наук, професор,

завідувач відділу андрагогіки

 

6

 

 Вінник 

Ніна Іванівна

 

 

 головний бухгалтер Інституту

 

7

 

Жмурко

Микита Дмитрович

 

голова Ради молодих науковців ІПООД НАПН України

8

 

 Ігнатович 

Олена Михайлівна

 

 

 провідний науковий співробітник відділу психології праці, кандидат психологічних  наук, старший науковий співробітник

 

9

Котун

Кирил Васильович

 

директор Мовної школи для дорослих, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, кандидат педагогічних наук (PhD)

 

10

 

Кучерявий

Олександр Георгійович

 

старший науковий співробітник відділу змісту і технологій навчання дорослих, доктор педагогічних наук, професор

11

 

 Лавріненко 

Олександр Андрійович

 

 

 завідувач відділу змісту і технологій навчання дорослих, 

доктор педагогічних наук, професор

 

12

 

 Ничкало

 Нелля  Григорівна

 

 

 академік-секретар Відділення професійної освіти і  освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук,  професор, дійсний член НАПН України

 

13

Пазюра

 Наталія  Валентинівна

 

старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, доктор педагогічних наук,  доцент

 

14

 

 

 Огієнко 

Олена Іванівна

 

 

 головний науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, доктор педагогічних наук,  професор

 

15

 

 Помиткін

Едуард  Олександрович

 

 

 завідувач відділу психології праці, доктор психологічних наук, професор

 

16

 

 Рибалка

Валентин  Васильович

 

 

 провідний науковий співробітник відділу психології праці,

доктор психологічних наук, професор

 

17

 

 Солдатенко

Микола  Миколайович

 

 

 провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій навчання дорослих, доктор  педагогічних наук, професор

 

18

Сотська

Галина  Іванівна

 

заступник директора з науково-експериментальної роботи, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник

 

20

 

 Становських

Зінаїда  Ліландівна

 

 

 провідний науковий співробітник відділу психології праці, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

 

21

 

 Філіпчук 

Наталія  Олександрівна

 

 

 голова профспілкового комітету інституту, провідний науковий  співробітник відділу змісту та технологій навчання дорослих,  кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 

 

22

 

 Фокіна 

Людмила Іванівна

 

 

 завідувач адміністративно-господарського відділу

ІПООД НАПН України

 

23

 

 Хайруліна

 Василина Миколаївна

 

 

 директор Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського,  

кандидат педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України

 

24

 

Шарошкіна 

Наталія Геннадіївна

 

завідувач відділу аспірантури і докторантури

25

 

 Щербак

Ольга  Іванівна

 

 

 директор Київського професійно-педагогічного коледжу імені  А.С. Макаренка, доктор педагогічних наук, старший науковий  співробітник, член-кореспондент НАПН України