Бібліотека

Адреса:

e-mail:  biblio123@ukr.net 

м. Київ, вул. Максима Берлинського, 9 (9 поверх)

 


 

Інформаційним і духовним центром Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України є наукова бібліотека, створена у 1995 році. Зібраний за роки існування фонд бібліотеки  налічує більше 12 000 томів книг, дисертацій, рукописів, авторефератів, періодичних видань, довідково-періодичний апарат, який відіграє важливу роль у розв’язанні комплексу концептуальних філософських, педагогічних, психологічних проблем. За 23 роки існування читачами бібліотеки стало понад 16 000 користувачів. Основою фонду книгозбірні стала література, яку подарував бібліотеці Міжнародний фонд «Відродження». Бібліотека інституту трансформує в собі заповіді віків, думки та ідеї великої науки, уміло доносить їх до сучасних науковців. Це один із перших структурних компонентів діяльності бібліотеки. Індивідуальна розмова, індивідуальний підхід до науковця, студента, створення в бібліотеці середовища зручного, спокійного і комфортного, яке сприяє творчій і інтелектуальній діяльності відвідувачів. Це є другим структурним компонентом діяльності бібліотеки. Інформація, яку отримує науковець у бібліотеці, направлена на його особистісне зростання, самоусвідомлення, освоєння прогресивних форм життєтворчості у новому тисячолітті. Це третій структурний компонент діяльності бібліотеки. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки складається з системи каталогів і картотек, які ведуться з дня її заснування. Бібліотека є одним із важливих підрозділів Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Вона сприяє особистісному і фаховому зростанню науковців і є творчою лабораторією для всіх відвідувачів.

 


 

Іван Андрійович Зязюн : педагог, вчений, філософ : біобібліогр. покажчик / [упоряд. Штома Л.Н.; наук. ред. Н.Г. Ничкало] ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – 3 вид., перероб., допов. – Київ, 2017. – 174 с. ЗАВАНТАЖИТИ

 

Дайджест дисертацій, захищених у спеціалізованих вчених радах Д 26.451.01 та К 26.451.02 Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (1994 рік – червень 2016 року) : інформаційно- довідкове видання / за ред. Л.Б. Лук’янової; упоряд. О.В. Тринус, Т.В. Котирло; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ : ТОВ «ДКС-Центр», 2016. – 180 с. ЗАВАНТАЖИТИ

 

Естетичні та етичні чинники розвитку професійного досвіду викладачів вищих педагогічних навчальних закладів : бібліогр. покажч. / [упоряд. Штома Л.Н., наук. ред. Ничкало Н.Г., наук. консультант Лук’янова Л.Б.]. – Київ, 2016. – 150 с. ЗАВАНТАЖИТИ

 

Лариса Борисівна Лук’янова – педагог, науковець, особистість: біобібліогр. покажч. / упоряд. : Штома Л.Н ; наук. ред. Ничкало Н.Г. ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2016. –  52 с. ЗАВАНТАЖИТИ

 

Бібліографічний покажчик Освіта і педагогічна наука України і Польщі. 1991-2015 = Edukacja i nauka pedagogiczna Ukrainy i Polski : бібліогр. покажч. / уклад. : Н. І. Тарасова, Л. І. Самчук, Л. Н. Штома, Н. А. Стельмах ; наук. конс. Н. Г. Ничкало, О. С. Падалка ; Мін-во освіти і науки України, Нац. академія пед. наук України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Держ. наук.-пед. бібліотека України імені В. О. Сухомлинського ;. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 344 с. ЗАВАНТАЖИТИ

 

Бібліографічний покажчик Лідія Олексіївна ХОМИЧ: ВЧЕНИЙ. ПЕДАГОГ. ОСОБИСТІСТЬ : біобібліогр. покажчик / [упоряд. Штома Л.Н. ; наук. ред.. Зязюн І.А. ; бібліогр. ред. Штома Л.Н.   ]; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К.: Богданова А.М., 2014. – 64 с. ЗАВАНТАЖИТИ

 

Бібліографічний покажчик Іван Андрійович Зязюн : Педагог. Вчений. Філософ: біобібліограф. покажч. / [упоряд. Штома Л. Н.; наук. ред. Н. Г.Ничкало] ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – 3-є вид. перероб., допов. – К. : Богданова А.М., 2013. – 182 с. ЗАВАНТАЖИТИ

 

Бібліографічний покажчик Естетичні та етичні основи розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / упоряд. Л. М. Штома ; наук. консультант і авт. вступ. ст. О. М. Отич ; наук. ред. І. А. Зязюн ; бібліогр. ред. Л. Н. Штома. – К. : Пед. преса, 2013.  –   297 с. ЗАВАНТАЖИТИ

 

Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (2008–2013 рр.) : наук. видання / [уклад. Л. Н. Штома, бібліограф. ред. Л. Н. Штома] ; наук. ред. : І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, О. М. Отич ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – Чернівці : Зелена Буковина, 2013. – 435 с. ЗАВАНТАЖИТИ

 

Бібліографічний покажчик Нелля Григорівна Ничкало – академік НАПН України: бібліограф.покажч. / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського; упоряд. : Штома Л. Н ; бібліограф. ред. Пономаренко Л. О. ; наук. ред. Рогова П. І. – 2-ге вид., доповн. – К., 2011. – 211 с. (Академіки НАПН України; вип. 15). ЗАВАНТАЖИТИ

 

Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (1993–2008 рр.) : наук. видання / [уклад. Л. Н. Штома] ; за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 308 с. ЗАВАНТАЖИТИ

 

 


 

 

З перших років існування книгозбірні багато знань, творчого пошуку в її розбудову і становлення вкладає Штома Людмила Наумівна – професіонал з багаторічним досвідом роботи, людина високої моральної культури. Завдяки її невтомній енергії, любові до читачів, вболівання за долю бібліотеки ведеться наукове дослідження читача, популяризується література з питань педагогіки і психології професійної освіти, регулярно організовуються книжкові виставки.

 

Людмила Наумівна – віддана бібліотечній справі. Стаж бібліотечної роботи 50 років. Характерним в її роботі є високий професіоналізм, науковість, високий інтелект, культура спілкування, творчість, артистизм. Її науковий доробок в галузі бібліографії високо оцінений як бібліотечними працівниками, так і науковцями у всіх регіонах України. Поетична творчість Людмили Наумівни, артистизм захоплює, вражає. Вона користується великим авторитетом і повагою в бібліотечній і науковій сфері як в інституті, так і в інших регіонах України.

 

Людмила Наумівна автор більше 40 наукових статей.

 

Нагороджена медалями «За трудовое отличие» (1982), «За долголетний добросовестный труд» (1987); Подякою Прем’єр-міністра України Миколи Азарова «За особистий внесок у забезпечення розвитку педагогічної науки та багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм» (2010); нагрудними знаками «Відмінник освіти України» (2003); «Антон Макаренко» (2008); «Ушинський К. Д.» (2010); Почесними грамотами НАПН України (2008, 2010); Почесними дипломами міжнародних освітянських виставок «За вагомий внесок в організацію та проведення освітянських виставок». Почесною відзнакою УБА у 2014 р. нагороджується: «За відданість бібліотечній справі» Штома Людмила Наумівна, завідуюча Бібліотекою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України (м.Київ).