Академічна мобільність

Можливості реалізації академічної мобільності

в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

 

Інститут підтримує різнобічні зв’язки з міжнародними інституціями, громадськими організаціями зарубіжних країн (див. вкладку міжнародне партнерство) на основі укладених угод про співпрацю:

 

 

Практичні результати співробітництва – обмін результатами наукових досліджень, впровадження науково-методичної продукції, організація і проведення спільних науково-практичних масових заходів.
 

Інститут є співорганізатором циклічного міжнародного заходу – Українсько-польський / Польсько-український науковий форум. У звітному періоді проведено VІІІ форум «Освіта для миру» (м. Переяслав-Хмельницький, 2019 р.).

 

Свідченням ефективної діяльності наукових співробітників Інституту у міжнародному науковому просторі є:

 

 

Реалізації права на академічну мобільність сприяє проведення таких заходів:

 

 

Публікаційна діяльність у фахових наукометричних виданнях Інституту та партнерів:

 

 

Стажування та підвищення кваліфікації:

 

У 2018-2020 рр. з метою підвищення професійного і особистісного рівня наукові співробітники Інституту підвищили кваліфікацію/ пройшли стажування в Україні та за кордоном (Турецька республіка, Фінляндія, Республіка Польща, США ). Отримано 88 сертифікатів, довідок тощо. Серед них:

 

Авшенюк Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, завідувач відділу зарубіжних систем у педагогічній освіті і освіті дорослих

 

 

Аніщенко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки

 

 

Баніт Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки

 

 

Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти

 

 

Годлевська Катерина Василівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем у педагогічній освіті і освіті дорослих

 

 

Кучерявий Олександр Георгійович, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти

 

 

Котун Кирил Васильович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем у педагогічній освіті і освіті дорослих

 

 

Марусинець Маріанна Михайлівна, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих

 

 

Пазюра Наталія Валентинівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу відділу зарубіжних систем у педагогічній освіті і освіті дорослих

 

 

Сотська Галина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи

 

 

Хомич Лідія Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи

 

 

Павлик Наталія Василівна, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці

 

 

Ігнатович Олена Михайлівна, доктор психологічних наук, завідувач відділу психології праці

 

 

Радзімовська Оксана Віталіївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці

 

 

Султанова Лейла Юріївна, доктор педагогічних наук, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти

 

 

Помиткін Едуард Олександрович, доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу психології праці

 

 

Становських Зінаїда Ліландівна, кандидат психологічних наук, провідний науковий співробітник відділу психології праці