Правила прийому

 

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА НАПН УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ

прийом до аспірантури та докторантури у 2022 році

на підготовку здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук за спеціальностями:

 

 

ліцензія Міністерства освіти і науки України за наказом МОН України від 03.08.2016 р. № 933(вперше). Рішення засідання вченої ради Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України  від 26 грудня  2016 року (протокол № 13  про відкриття докторантури)

 

Форми і терміни навчання:

 

 

Наші переваги:

 

 

Умови зарахування:

 

 

Документи для вступу до аспірантури ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України приймаються:

 

з 01 березня до 31 травня 2022 року.


 

 

Початок навчання в аспірантурі з 1 вересня 2022 року.

 

Довідково звертайтеся за адресою:

04060, м. Київ, вул. Берлинського, 9, Інститут педагогічної освіти  і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України,

відділ аспірантури і докторантури, каб. 608.

тел. (044) 440-33-92;

e-mail: aspirant_ipood@ukr.net

 


 

Правила прийому до аспірантури та докторантури в 2022 році

 


 

Положення про приймальну комісію ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України в 2022 році

 


 

Склад приймальної комісії ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України в 2022 році

 


 

Питання до екзаменаційних білетів для складання вступного іспиту за спеціальністю 053 Психологія

 


 

Програма вступного іспиту за спеціальністю 053 Психологія

 


 

Програма вступного іспиту за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

 


 

Питання до екзаменаційних білетів для складання вступного іспиту за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки