Правила прийому

 

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА НАПН УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ

прийом до аспірантури та докторантури у 2022 році

на підготовку здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук за спеціальностями:

 

 

ліцензія Міністерства освіти і науки України за наказом МОН України від 03.08.2016 р. № 933(вперше). Рішення засідання вченої ради Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України  від 26 грудня  2016 року (протокол № 13  про відкриття докторантури)

 

Форми і терміни навчання:

 

 

Наші переваги:

 

 

Умови зарахування:

 

 

Документи для вступу до аспірантури ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України приймаються:

 

з 01 березня до 31 травня 2022 року.


 

 

Початок навчання в аспірантурі з 1 вересня 2022 року.

 

Довідково звертайтеся за адресою:

04060, м. Київ, вул. Берлинського, 9, Інститут педагогічної освіти  і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України,

відділ аспірантури і докторантури, каб. 608.

тел. (044) 440-33-92;

e-mail: aspirant_ipood@ukr.net

 


 

Правила прийому до аспірантури та докторантури в 2022 році

 


 

Положення про приймальну комісію ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України в 2022 році

 


 

Склад приймальної комісії ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України в 2022 році

 


 

Програма вступного іспиту за спеціальністю 053 Психологія в 2022 році

 


 

Питання до екзаменаційних білетів для складання вступного іспиту за спеціальністю 053 Психологія в 2022 році

 


 

Програма вступного іспиту за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки в 2022 році

 


 

Питання до екзаменаційних білетів для складання вступного іспиту за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки в 2022 році