Відділ андрагогіки

ЗАПОВНИТИ ФОРМУ запланованих масових заходів для Календаря Подій ІПООД


 

andragogika@ukr.net

 

Відділ андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України створено 3 квітня 2007 р. (постанова Президії НАПН України «Про затвердження назв відділів і структури Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України» №1-7/3-88 від 28 березня 2007 р.) читати історію відділу.

 

Співробітниками відділу виконується фундаментальна науково-дослідна робота з теми «Теоретико-методичні засади розвитку освіти різних категорій дорослого населення» (РК № 0117U001071 ; 2017 – 2019 рр.; керівник теми – д. пед. н., проф. О.В. Аніщенко). Науково-дослідна діяльність спрямовується на обґрунтування теоретичних і методичних засад розвитку освіти різних категорій дорослого населення, виявлення організаційних, педагогічних, психологічних умов, що уможливлюють цей розвиток, розроблення рекомендацій щодо удосконалення неформальної освіти різних категорій дорослих. Серед важливих завдань відділу – сприяння розробленню законодавчого забезпечення освіти дорослих, розвитку мережі центрів освіти дорослих в Україні

 

Очікувані результати НДР: монографія «Освіта різних категорій дорослого населення: теорія, досвід, перспективи» (18,0 др. арк.); посібники: «Освіта і просвіта батьків, членів родин» (10,0 др. арк.), «Навчання дорослих в умовах неформальної освіти» (9,0 др. арк.); «Організаційно-педагогічні основи діяльності центрів освіти дорослих» (8,0 др. арк.), «Розвиток професійної компетентності економічно активного населення: андрагогічний аспект» (8,0 др. арк.), «Особистісний і професійний розвиток вчителів вечірніх шкіл в умовах неформальної освіти» (8,0 др. арк.); методичні рекомендації: «Інформаційне забезпечення освіти окремих категорій дорослих» (4,0 др. арк.), «Педагогічні засади організації просвіти батьків у загальноосвітніх, позашкільних закладах» (4,0 др. арк.); статті.

 

Відділ співпрацює з установами і навчальними закладами, на базі яких здійснюється експериментальна робота та впроваджуються результати дослідження (з 2017 р. – Запорізьким національним технічним університетом; Педагогічним інститутом Київського університету імені Бориса Грінченка; Дошкільним навчальним закладом (ДНЗ) № 398 Відділу дошкільної освіти і безпеки життєдіяльності Управління освіти Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації; Управлінням культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, Центральною бібліотекою № 141 Деснянського району міста Києва). Налагоджено співпрацю з Чернівецьким національним університетом (кафедра педагогіки та соціальної роботи), Запорізьким національним університетом (кафедра соціальної педагогіки), Київським професійно-педагогічним коледжем імені Антона Макаренка, КЗ «Нікопольська міська школа мистецтв №1», ГС «Українська Асоціація освіти дорослих», ГО «Українська асоціація міст, що навчаються», ГО «Поклик поколінь» та ін.

 

Співробітники і наукові кореспонденти відділу є організаторами, співорганізаторами та учасниками міжнародних і регіональних науково-практичних, просвітницьких масових заходів з актуальних питань формальної і неформальної освіти різних категорій дорослих, освіти впродовж життя.

 

Відділом видається фахове видання України з педагогічних наук – збірник наукових праць «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи» (з 2009 р.). Видання індексується Google Scholar (профіль у Google Scholar).

 

Започатковано видання журналу «Територія успіху» як практико орієнтованого додатку до збірника наукових праць «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи» (з 2015 р.; за підтримки Представництва DVV International в Україні).

 

Відділом андрагогіки ініційовано проведення Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених пам’яті видатного вченого-педагога Олени Степанівни Дубинчук (з 2009 р.), Всеукраїнських педагогічних читань, присвячені пам’яті видатного вченого-педагога, академіка Семена Устимовича Гончаренка (з 2013 р.).

 

Міжнародне співробітництво відділу здійснюється з Представництвом DVV International в Україні – Інститутом з Міжнародного Співробітництва Німецької Асоціації Народних Університетів (Deutscher Volkshochschulverband e. V, DVV), Університетом Аугсбургу (Німеччина). У перспективі – співпраця з Університетом Коменського у Братиславі (Словаччина).

 

Співробітники відділу

 


 

Аніщенко Олена Валеріївна 

доктор педагогічних наук, професор

anishchenko_olena@ukr.net

 

завідувач відділу

 

 

 

E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Facebook  |                                       

 

 

Переглянути профіль CV  |

 

 


 

 

Баніт Ольга Василівна 

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник

olgabanit@ukr.net

 

провідний науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  ResearcherID  |  Facebook  |                                       

 

 

|  Переглянути профіль CV  |

 

 


 

 

Калюжна Тетяна Григорівна 

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник

tt-dd-kk@ukr.net

 

 

провідний науковий співробітник

 

 

 

E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Facebook  |                                     

 

 

Переглянути профіль CV  |

 

 


 

 

Котирло Тамара Володимирівна 

kot_toma@ukr.net

 

 

 

старший науковий співробітник

 

 

 

E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Facebook  |                                     

 

 

Переглянути профіль CV  |

 

 

 


 

 

Піддячий Володимир Миколайович 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

pvm2010@ukr.net

 

старший науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Facebook  |                                       

 

 

|  Переглянути профіль CV  |