Відділ андрагогіки

ЗАПОВНИТИ ФОРМУ запланованих масових заходів для Календаря Подій ІПООД


 

andragogika@ukr.net

 

Відділ андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України створено 3 квітня 2007 р. (постанова Президії НАПН України «Про затвердження назв відділів і структури Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України» №1-7/3-88 від 28 березня 2007 р.) читати історію відділу.

 

Співробітниками відділу виконується наукове дослідження на 2020-2022 роки з теми «Теорія і практика професіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих» (РК № 0120U100229). Керівник наукового дослідження – доктор педагогічних наук, професор Олена Аніщенко. Виконання наукового дослідження спрямовується на обґрунтування теоретичних і методичних засад професіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих. Серед важливих завдань відділу – сприяння розробленню законодавчого забезпечення освіти дорослих, розвитку мережі центрів освіти дорослих в Україні.

 

Очікувані результати наукового дослідження: 

 

 

Відділ співпрацює з різними освітніми закладами та недержавними громадськими організаціями на базі яких здійснюється експериментальна робота та впроваджуються результати дослідження:

 

 

Співробітники відділу є організаторами, співорганізаторами та учасниками міжнародних і регіональних науково-практичних, просвітницьких масових заходів з актуальних питань формальної і неформальної освіти різних категорій дорослих, освіти впродовж життя.

 

З 2009 року відділом видається фахове видання України з педагогічних наук – збірник наукових праць «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи» (переглянути офіційний сайт збірника). Видання індексується Google Scholar (переглянути профіль у Google Scholar).

 

Відділом ініційовано проведення Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених пам’яті видатного вченого-педагога Олени Степанівни Дубинчук (з 2009 р.), Всеукраїнських педагогічних читань, присвячені пам’яті видатного вченого-педагога, академіка Семена Устимовича Гончаренка (з 2013 р.).

 

Міжнародне співробітництво відділу здійснюється з Представництвом DVV International в Україні (Інститут з Міжнародного Співробітництва Німецької Асоціації Народних Університетів (Deutscher Volkshochschulverband e. V, DVV), Університетом Аугсбургу (Федеративна Республіка Німеччина), Університетом Коменського у Братиславі (Словаччина).

 

Співробітники відділу

 


 

Аніщенко Олена Валеріївна 

доктор педагогічних наук, професор

anishchenko_olena@ukr.net

 

завідувач відділу

 

 

 

E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Publons  |  Facebook  |                                       

 

 

Переглянути профіль CV  |

 

 


 

 

Коваленко Олена Григорівна 

доктор психологічних наук, професор

olenagk@ukr.net

 

головний науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Publons  |  Facebook  |                                       

 

 

|  Переглянути профіль CV  |

 

 


 

 

 

Баніт Ольга Василівна 

доктор педагогічних наук, старший дослідник

olgabanit@ukr.net

 

провідний науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Publons  |  Facebook  |                                       

 

 

|  Переглянути профіль CV  |

 

 


 

 

Радомський Ігор Петрович 

кандидат педагогічних наук, доцент

radomski@ukr.net

 

старший науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Publons  |  Facebook  |                                       

 

 

|  Переглянути профіль CV  |

 

 


 

 

Калюжна Тетяна Григорівна 

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник

tt-dd-kk@ukr.net

 

 

провідний науковий співробітник

 

 

 

E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Publons   Facebook  |                                     

 

 

Переглянути профіль CV  |

 

 


 

 

Котирло Тамара Володимирівна 

kot_toma@ukr.net

 

 

 

старший науковий співробітник

 

 

 

E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Publons  |  Facebook  |                                     

 

 

Переглянути профіль CV  |

 

 

 


 

 

Піддячий Володимир Миколайович 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

pvm2010@ukr.net

 

старший науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Publons   Facebook  |                                       

 

 

|  Переглянути профіль CV  |

 

 


 

 

Самко Алла Миколаївна 

кандидат педагогічних наук

alla-samko@ukr.net

 

старший науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Publons  |  Facebook  |                                       

 

 

|  Переглянути профіль CV  |