Спеціалізована вчена рада

В Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.451.01Наказом ДАК України № 820 від 11 липня 2016 року спеціалізованій вченій раді Д 26.451.01 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України надано право на період з 11 липня 2016 року до 11 липня 2019 року приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук за спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04  – теорія і методика професійної освіти. 

 

Спеціалізована вчена рада Д 26.451.01                              

 

 

Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки:

 

 

Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти:

 

 

 


 

 

Згідно наказу МОН України № 1413 від 24 жовтня 2017 року в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України строком на три роки утворено спеціалізовану вчену раду К 26.451.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

 

Спеціалізована вчена рада К 26.451.02

 

Спеціальність 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія:

 

 

 

 


 

 

Експертна комісія спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01