Спеціалізована вчена рада

В Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.451.01. Наказом ДАК України № 820 від 11 липня 2016 року спеціалізованій вченій раді Д 26.451.01 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України надано право на період з 11 липня 2016 року до 11 липня 2019 року приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук за спеціальностями: 13.00.01 – "Загальна педагогіка та історія педагогіки"; 13.00.04 – "Теорія і методика професійної освіти”.

 

 

Члени спеціалізованої вченої ради Д 26. 451.01                              

 

 

Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки:

 

 

Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти:

 

 

 


 

 

Члени експертної комісії спеціалізованої вченої ради Д 26. 451.01