Спеціалізована вчена рада

В Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.451.01  (Затверджено наказом МОН України № 975 від 11.07.2019 року), що приймає до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки та 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

 

Список членів спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01                              

 

 1. Лук’янова Лариса Борисівна (голова ради) – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 13.00.04
 2. Хомич Лідія Олексіївна (заступник голови ради) – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 13.00.04
 3. Сотська Галина Іванівна (вчений секретар ради) – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 13.00.04
 4. Андрощук Ірина Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 13.00.01
 5. Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 13.00.01
 6. Биков Валерій Юхимович –  доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 13.00.04
 7. Бойчук Юрій Дмитрович – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, 13.00.01
 8. Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 13.00.01
 9. Дубасенюк Олександра Антонівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка, 13.00.04
 10. Кузьмінський Анатолій Іванович – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 13.00.01
 11. Кучерявий Олександр Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 13.00.04
 12. Лавріненко Олександр Андрійович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 13.00.01
 13. Матвієнко Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, проректор з наукової роботи Київського національного лінгвістичного університету, 13.00.01
 14. Ничкало Нелля Григорівна  – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (0,25 посадового окладу), академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, 13.00.01
 15. Помиткін Едуард Олександрович – доктор психологічних наук, професор, завідувач відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 13.00.04
 16. Рибалка Валентин Васильович – доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 13.00.01
 17. Солдатенко Микола Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 13.00.04
 18. Спірін Олег Михайлович – проректор з цифровізації освітньо-наукової діяльності Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 13.00.04

 

 


 

 

Згідно наказу МОН України № 1413 від 24 жовтня 2017 року в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України строком на три роки утворено спеціалізовану вчену раду К 26.451.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

 

Список членів спеціалізованої вченої ради К 26.451.02

 

Спеціальність 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія:

 

 1. Помиткін Едуард Олександрович (голова ради) – доктор психологічних наук, професор, завідувач відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
 2. Рибалка Валентин Васильович (заступник голови ради) – доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
 3. Ігнатович Олена Михайлівна (вчений секретар ради) – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
 4. Бастун Микола Володимирович – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.
 5. Бех Іван Дмитрович – доктор психологічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України.
 6. Бондарчук Олена Іванівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
 7. Власова Олена Іванівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 8. Коваленко Олена Григорівна – доктор психологічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
 9. Марусинець Мар’яна Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології і педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
 10. Мерзлякова Олена Леонідівна – кандидат психологічних наук, докторант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
 11. Павлик Наталія Василівна – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
 12. Панок Віталій Григорович – доктор психологічних наук, професор, директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України.
 13. Радзімовська Оксана Віталіївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
 14. Становських Зінаїда Ліландіївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
 15. Татаурова-Осика Галина Петрівна – кандидат психологічних наук, науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
 16. Турбан Вікторія Вікторівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії загальної психології та історії психології імені В.А. Роменця Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

 

 

 


 

 

Експертна комісія спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01