Підготовка PhD за спеціальністю 011

 


Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 01 «Освіта / педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» «Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» / «Pedagogical and Adult Education in Ukraine and Worldwide» (2016) (2017) (2018) (2019) (2020)


Перелік компонентів освітньо-наукової програми підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 01 «Освіта / педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» «Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» / «Pedagogical and Adult Education in Ukraine and Worldwide» переглянути


Програма викладацької практики підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 01 «Освіта / педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» «Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» / «Pedagogical and Adult Education in Ukraine and Worldwide» переглянути


Склад випускового відділу підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 01 «Освіта / педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» «Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» / «Pedagogical and Adult Education in Ukraine and Worldwide» переглянути


Навчальний план підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 01 «Освіта / педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» «Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» / «Pedagogical and Adult Education in Ukraine and Worldwide» (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021)


 

 

Перелік дисциплін

 

Галузь: 01 «Освіта Педагогіка».

Спеціальність: 011 «Освітні педагогічні науки».

Гарант освітньої програми: Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук

Випусковий відділ: 011 «Освітні педагогічні науки».

Завідувач випускового відділу: Сотська Галина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

 

 

1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 


Філософські засади освіти в синхронічному і діахронічному дискурсі

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Калюжна Тетяна Григорівна, кандидат філософських наук (переглянути CV)


Методологічні основи дослідження освітніх явищ і процесів

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Кучерявий Олександр Георгійович, доктор філософських наук, професор (переглянути CV)


Наукова фахова іноземна мова (англійська мова)

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Авшенюк Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)


Наукова фахова іноземна мова (німецька мова)

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Марусинець Маріанна Михайлівна, кандидат філологічних наук (переглянути CV)


Наукова фахова іноземна мова (французька мова)

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Вінічук Ліна Станіславівна, кандидат педагогічних наук (переглянути CV)


Наукова фахова українська мова

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)


Сучасні технології в освіті

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Соломаха Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук (переглянути CV)


Проектна діяльність в освіті

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Пилинський Ярослав Миколайович, кандидат філологічних наук (переглянути CV)


Кількісні і якісні методи дослідження

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Хомич Лідія Олексіївна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)


ІКТ в освітньо-науковій діяльності

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Годлевська Катерина Василівна, кандидат педагогічних наук (переглянути CV)


Психолого-педагогічні засади викладання і навчання

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Сотська Галина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (переглянути CV)


 

2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 


Іноземна мова у науково-професійному і міжособистісному спілкуванні (англійська мова)

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Авшенюк Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)


Іноземна мова у науково-професійному і міжособистісному спілкуванні (німецька мова)

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Марусинець Маріанна Михайлівна, кандидат філологічних наук (переглянути CV)


Іноземна мова у науково-професійному і міжособистісному спілкуванні (французька мова)

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Вінічук Ліна Станіславівна, кандидат педагогічних наук (переглянути CV)


Академічне письмо та переклад наукових текстів (англійська мова)

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Пазюра Наталія Валентинівна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)


Академічне письмо та переклад наукових текстів (німецька мова)

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Марусинець Маріанна Михайлівна, кандидат філологічних наук (переглянути CV)


Академічне письмо та переклад наукових текстів (французька мова)

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Вінічук Ліна Станіславівна, кандидат педагогічних наук (переглянути CV)


Специфіка наукового експериментального дослідження

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Сотська Галина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (переглянути CV)


Методологічні засади історико-педагогічних досліджень

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Лавріненко Олександр Андрійович, доктор педагогічних наук, професор (переглянути CV)


Ретроспектива розвитку освіти зарубіжних країн

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Авшенюк Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)


Національна вища освіта в історико-педагогічному контексті

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Аніщенко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор (переглянути CV)


 

3. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА

 


Мовна культура дослідника

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)

 


Технології навчання дорослих

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Аніщенко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор (переглянути CV)


Компаративістські дослідження в освіті дорослих

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Котун Кирил Васильович, кандидат педагогічних наук (переглянути CV)


Кар’єрне зростання дорослої людини: особистісний вимір

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Кучерявий Олександр Георгійович, доктор філософських наук, професор (переглянути CV)


Історія  педагогічної майстерності

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Лавріненко Олександр Андрійович, доктор педагогічних наук, професор (переглянути CV)


Тенденції освіти дорослих в Україні і зарубіжжі

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Баніт Ольга Василівна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)


Ретроспектива становлення освіти дорослих

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Баніт Ольга Василівна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)


Розвиток педагогічної майстерності викладача

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Лавріненко Олександр Андрійович, доктор педагогічних наук, професор (переглянути CV)


Методологія педагогічних досліджень в освіті дорослих

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Баніт Ольга Василівна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)


Неформальна педагогічна освіта

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Султанова Лейла Юріївна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)


Мистецько-педагогічна освіта

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Соломаха Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук (переглянути CV)


Персонологія у педагогічній освіті

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Грищенко Юлія Валеріївна, кандидат педагогічних наук (переглянути CV)


 

 

4. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

 


Викладацька практика

 

програма викладацької практики  |  календарний план (шаблон)  |  щоденник (шаблон)  |  звіт (шаблон)

 

викладач - Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)