Підготовка PhD за спеціальністю 011

 


Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 01 «Освіта / педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» «Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» / «Pedagogical and Adult Education in Ukraine and Worldwide» (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021)


Перелік компонентів освітньо-наукової програми підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 01 «Освіта / педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» «Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» / «Pedagogical and Adult Education in Ukraine and Worldwide» переглянути


Програма викладацької практики підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 01 «Освіта / педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» «Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» / «Pedagogical and Adult Education in Ukraine and Worldwide» переглянути


Склад випускового відділу підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 01 «Освіта / педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» «Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» / «Pedagogical and Adult Education in Ukraine and Worldwide» переглянути


Навчальний план підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 01 «Освіта / педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» «Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» / «Pedagogical and Adult Education in Ukraine and Worldwide» (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021)


 

 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН

 

Галузь: 01 «Освіта Педагогіка».

Спеціальність: 011 «Освітні педагогічні науки».

Гарант освітньої програми: Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук

Випусковий відділ: 011 «Освітні педагогічні науки».

Завідувач випускового відділу: Сотська Галина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

 


 

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 


 

Методологічні основи дослідження освітніх явищ і процесів

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Кучерявий Олександр Георгійович, доктор педагогічних наук, професор (переглянути CV)

викладач - Калюжна Тетяна Григорівна, кандидат філософських наук (переглянути CV)


Наукова фахова іноземна мова (англійська мова)

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Авшенюк Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)


 

Наукова фахова українська мова

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)


 

ІКТ і проєктна діяльність в освіті

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Годлевська Катерина Василівна, кандидат педагогічних наук (переглянути CV)


 

 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 


Специфіка наукового експериментального дослідження

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Сотська Галина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (переглянути CV)

викладач - Хомич Лідія Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор (переглянути CV)


Теорія і практика педагогічної освіти

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)


Освіта дорослих в Україні

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Аніщенко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор (переглянути CV)


Технології навчання

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Сотська Галина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (переглянути CV)

викладач - Соломаха Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук (переглянути CV)


 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

 


Викладацька практика

 

програма викладацької практики  |  календарний план (шаблон)  |  щоденник (шаблон)  |  звіт (шаблон)

 

викладач - Сотська Галина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (переглянути CV)

викладач - Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)


 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

 


Мовна культура дослідника

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)


Технології навчання дорослих

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Аніщенко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор (переглянути CV)


Компаративістські дослідження в освіті дорослих

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Котун Кирил Васильович, кандидат педагогічних наук (переглянути CV)


Кар’єрне зростання дорослої людини: особистісний вимір

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Кучерявий Олександр Георгійович, доктор філософських наук, професор (переглянути CV)


Педагогічна майстерність

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Лавріненко Олександр Андрійович, доктор педагогічних наук, професор (переглянути CV)


Тенденції освіти дорослих в Україні і зарубіжжі

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Баніт Ольга Василівна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)


Ретроспектива становлення освіти дорослих

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Авшенюк Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)


 

Методологія педагогічних досліджень в освіті дорослих

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Баніт Ольга Василівна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)


Неформальна педагогічна освіта

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Султанова Лейла Юріївна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)


Мистецько-педагогічна освіта

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Соломаха Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук (переглянути CV)


Персонологія у педагогічній освіті

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Грищенко Юлія Валеріївна, кандидат педагогічних наук (переглянути CV)


Конструктивні стратегії вирішення конфліктних ситуацій у професійному середовищі

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Ігнатович Олена Михайлівна, доктор психологічних наук (переглянути CV)


Академічна доброчесність дослідника

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)

викладач - Котун Кирил Васильович, кандидат педагогічних наук (переглянути CV)


Методологія історико-педагогічних досліджень

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Лавріненко Олександр Андрійович, доктор педагогічних наук, професор (переглянути CV)


Медіаосвіта: теорія, досвід, інновації

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Годлевська Катерина Василівна, кандидат педагогічних наук (переглянути CV)


Нормативно-правове регулювання підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Тринус Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший дослідник (переглянути CV)