Академічна доброчесність

ПОЛОЖЕННЯ

про політику академічної доброчесності

в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

 


Загальні положення 


Основні поняття та види порушень академічної доброчесності


Політика дотримання академічної доброчесності


Норми та правила академічної доброчесності наукових працівників


Норми та правила академічної доброчесності здобувачів освіти


Політика етики академічних взаємовідносин


Політика корпоративної культури


Політика антиплагіату


Комісія з питань академічної доброчесності


Заходи щодо попередження порушень академічної доброчесності


Прикінцеві положення


Додаток 1. Декларація про академічну доброчесність наукового працівника / викладача освітньої програми


Додаток 2. Декларація про академічну доброчесність здобувача ступеня доктора філософії / доктора наук