Академічна доброчесність

 


Положення про академічну доброчесність


Проведені заходи з питань академічної доброчесності


Інформаційна та нормативна база з академічної доброчесності


 

 

 

 

Положення про академічну доброчесність

 

 


Склад комісії з академічної доброчесності (2019-2022) Переглянути 


Положення про політику академічної доброчесності в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (зі змінами та доповненнями) (2019) Переглянути


Блок-схема процедури перевірки робіт на плагіат Переглянути


Положення про академічну доброчесність в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (2016) Переглянути


 
 

 

Проведені заходи з питань академічної доброчесності

 

 


ПУБЛІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОСЛІДНИКА НА ЗАСАДАХ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ: ЗУСТРІЧ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ Читати далі


ЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНІХ PHD Читати далі


ЕТИКА НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ІПООД ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА НАПН УКРАЇНИ Читати далі


ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ: БІНАРНИЙ ОНЛАЙН МАЙСТЕР-КЛАС ДЛЯ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ Читати далі


ЗУСТРІЧ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ З РАДОЮ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА ВИПУСКНИКАМИ ІПООД Читати далі


ЯКІСТЬ ОСВІТИ – ПРІОРИТЕТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В ІПООД Читати далі


ЕФЕКТИВНЕ СПІЛКУВАННЯ: ВМІННЯ СЛУХАТИ І ЧУТИ Читати далі


ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ АНТИПЛАГІАТНОЇ ПРОГРАМИ STRIKEPLAGIARISM Читати далі


КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ (ВЕБІНАР) Читати далі


МОВНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА. КУЛЬТУРА РЕДАГУВАННЯ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ: ВЕБІНАР ДЛЯ АСПІРАНТІВ, МАГІСТРАНТІВ, СТУДЕНТІВ Читати далі


ПОТЕНЦІАЛ НАУКОВОЇ ФАХОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. ОСОБЛИВОСТІ НАПИСАННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ ДЛЯ НАУКОМЕТРИЧНИХ ВИДАНЬ Читати далі


ВЕБІНАР «ACADEMIC WRITING IN ENGLISH» Читати далі


ВЕБІНАР «ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ АНТИПЛАГІАТНОЇ СИСТЕМИ STRIKEPLAGIARISM» Читати далі


ПРАКТИКА УТВЕРДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ІПООД ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА НАПН УКРАЇНИ Читати далі


ВЕБІНАР «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ АНТИПЛАГІАТНОЇ ПРОГРАМИ STRIKEPLAGIARISM» Читати далі


АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД Читати далі


АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОГО ДОСЛІДНИКА: ДОСВІД, ІННОВАЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ УТВЕРДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ І ЗАРУБІЖНОМУ НАУКОВО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ Читати далі


 

 

 

Інформаційна та нормативна база з академічної доброчесності

 

 

 


Закон України "Про Освіту" (2017) Стаття 42. Академічна доброчесність Читати далі


Розширений глосарій термінів та понять статті 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.) Читати далі


Рекомендації щодо академічної доброчесності від Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти Читати далі


Проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ) Читати далі


Що таке академічна доброчесність? Онлайн-курс "Академічна доброчесність" від EdEra Переглянути


Міжнародний центр з академічної доброчесності (International Center for Academic Integrity) Читати далі


Корисні відео матеріали щодо питань запобігання плагіату від StrikePlagiarism.com (Plagiat.pl) Переглянути