Подання інформації на е-ресурси ІПООД

Основні компоненти для подання матеріалів

(щодо проведених науково-практичних масових заходів)

на онлайн ресурси ІПООД ім.І.Зязюна НАПН України

 

1. Повна назва заходу.


2. Дата та час проведення заходу.


3. Місце проведення заходу.


4. Найменування організаторів та співорганізаторів заходу.


5. Прізвище, ім’я, по батькові співробітників ІПООД, які беруть участь у заході (обов’язково вказати: відділ, посаду, науковий ступінь, вчене звання).


6. Інформаційний лист заходу (додати у форматі Word / Pdf або прикріпити лінк з коротким описом, якщо ресурси розміщені на онлайн платформі організаторів заходу).


7. Програма заходу (додати у форматі Word / Pdf або прикріпити лінк з коротким описом, якщо ресурси розміщені на онлайн платформі організаторів заходу).


8. Збірник матеріалів заходу (додати у форматі Word / Pdf або прикріпити лінк з коротким описом, якщо ресурси розміщені на онлайн платформі організаторів заходу).


9. Мета заходу.


10. Ключові завдання заходу.


11. Основні напрями заходу.


12. Описати ключові моменти, що відбувалися протягом заходу.


13. Розкрити роботу секцій та пленарного засідання.

 


14. Результат проведеного заходу.


15. Додати довідкову інформацію для роз’яснення ключових понять, тем, напрямів, персоналій, що висвітлювались на заході.


16. Додати фотоматеріали:


17. Додати відеоматеріали:


18. Висвітлення теми доповіді кожного співробітника:


19. Додати посилання на організаторів заходу (сайт / соціальні мережі).


20. Додати посилання на матеріали з яких формується інформація для сайту ІПООД:


21. Надати інформаційну довідку про основних спікерів / виступаючих заходу, яких згадують в матеріалі для сайту ІПООД.


22. Надати коротку інформацію про попередні заходи (це стосується циклічних, щорічних заходів і т.д.). Виокремити такі компоненти:


 

Технічні вимоги до текстових матеріалів

 

 

Технічні вимоги до фотоматеріалів

 

 

Зверніть увагу!

 

Офіційні онлайн ресурси ІПООД імені Івана Зязюна (вебсайт та сторінка у Facebook) не приймають скопійовані текстові та фото матеріали з інших онлайн ресурсів без попереднього адаптування для подання на онлайн ресурси ІПООД та відповідні посилання на використані джерела. Такі матеріали будуть відхилені та повернуті для подальшого доопрацювання.