Рада молодих вчених

 

Рада молодих вчених є добровільним об’єднанням, створеним з метою активізації наукових досліджень, сприяння професійному зростанню та захисту соціальних інтересів молодих вчених Інституту. Відповідно до прийнятого положення «Про раду молодих вчених» (Затвердженого Вченою радою Інституту) молодими  вченими вважаються  доктори  і  кандидати  наук, докторанти, аспіранти, викладачі, здобувачі, наукові працівники і співробітники ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, які активно займаються науково-дослідною роботою, віком до 35 років включно, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчені віком до 40 років включно, які мають науковий ступінь доктора наук (Згідно Статті 1, Пункт 11 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 16.10.2020 року).

 

 

ПОЛОЖЕННЯ про Раду Молодих Вчених    |    Заява для вступу до Ради Молодих Вчених

 

 

*Примітка:

 

 

Склад Ради молодих вчених

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих

імені Івана Зязюна НАПН України

 

Голова ради

 

Котун Кирил Васильович - кандидат педагогічних наук (PhD), докторант Інституту, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, член кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" НАПН України, супервізор з академічної доброчесності. Переглянути CV

 

Заступник голови ради

 

Годлевська Катерина Василівна кандидат педагогічних наук (PhD), старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, член кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" НАПН України. Переглянути CV

 

Члени ради:

 

Заєць Іван Віталійович - молодший науковий співробітник відділу психології праці, співробітник Психологічного консультативно-тренінгового центру. Переглянути CV

 

Піддячий Володимир Миколайович - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу андрагогіки. Переглянути CV

 

Іванова Оксана Вікторівнакандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці, співробітник Психологічного консультативно-тренінгового центру. Переглянути CV

 

Асоційовані члени ради:

 

Дяченко Людмила Миколаївна  - кандидат педагогічних наук (PhD), старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, член кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" НАПН України (асоційований член ради). Переглянути CV