Наукові видання


ПОРІВНЯЛЬНА ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІКА


ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ


ЕСТЕТИКА І ЕТИКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ


ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ