Підготовка PhD за спеціальністю 053

 


Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія» (2016) (2017) (2018) (2019) (2020)


Перелік компонентів освітньо-наукової програми підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія» переглянути


Програма викладацької практики для здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія» переглянути


Склад випускового відділу підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія» переглянути


Навчальний план підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія» (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021)


Звіт за результатами проведення сесії в дистанційному режимі з 06.04 по 24.04.2020 року переглянути


 

 

Перелік дисциплін

 

Галузь: 05 «Соціальні та поведінкові науки».

Спеціальність: 053 «Психологія».

Гарант освітньої програми: Радзімовська Оксана Віталівна, кандидат психологічних наук.

Випусковий відділ: 053 «Психологія».

Завідувач випускового відділу: Помиткін Едуард Олександрович, доктор психологічних наук, професор.

 

 

 

1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 


Філософські засади освіти і науки в синхронічному і діахронічному дискурсі

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять   |  силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Калюжна Тетяна Григорівна, кандидат філософських наук (переглянути CV)


Методологічні основи дослідження освітніх явищ і процесів

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Кучерявий Олександр Георгійович, доктор філософських наук, професор (переглянути CV)


Наукова фахова іноземна мова (англійська мова)

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Авшенюк Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)


Наукова фахова іноземна мова (німецька мова)

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Марусинець Маріанна Михайлівна, кандидат філологічних наук (переглянути CV)


Наукова фахова українська мова

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)


Сучасні технології в освіті

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Соломаха Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук (переглянути CV)


Проектна діяльність в освіті

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  силабус навчальнї дисципліни

 

викладач - Пилинський Ярослав Миколайович, кандидат філологічних наук (переглянути CV)


Кількісні та якісні методи дослідження

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Хомич Лідія Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор (переглянути CV)


ІКТ в освітньо-науковій діяльності

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Годлевська Катерина Василівна, кандидат педагогічних наук (переглянути CV)


Психолого-педагогічні засади викладання і навчання

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Сотська Галина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (переглянути CV)


 

 

2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 


Іноземна мова у науково-професійному і міжособистісному спілкуванні (англійська мова)

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Авшенюк Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)


Іноземна мова у науково-професійному і міжособистісному спілкуванні (німецька мова)

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Марусинець Маріанна Михайлівна, кандидат філологічних наук (переглянути CV)


Академічне письмо та переклад наукових текстів (англійська мова)

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Пазюра Наталія Валентинівна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)


Академічне письмо та переклад наукових текстів (німецька мова)

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Марусинець Маріанна Михайлівна, кандидат філологічних наук (переглянути CV)


Статистичний аналіз та інтерпретація емпіричних даних

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Павлик Наталія Василівна, доктор психологічних наук (переглянути CV)


Методологічні засади організації психологічних досліджень

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Рибалка Валентин Васильович, доктор психологічних наук, професор (переглянути CV)


Методичний інструментарій психологічного дослідження

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Павлик Наталія Василівна, доктор психологічних наук (переглянути CV)


Психологія інновацій

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  силабус навчальнї дисципліни

 

викладач - Ігнатович Олена Михайлівна, доктор психологічних наук (переглянути CV)


Психологія праці різних категорій дорослих

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Рибалка Валентин Васильович, доктор психологічних наук, професор (переглянути CV)


 

 

3. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА

 


Культурологічний підхід в освіті дорослих

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Султанова Лейла Юріївна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)


Професійна орієнтація і профвідбір

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Ігнатович Олена Михайлівна, доктор психологічних наук (переглянути CV)


Психологія духовного розвитку особистості

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Помиткін Едуард Олександрович, доктор психологічних наук, професор (переглянути CV)


Психологія криз професійного розвитку дорослих

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Становських Зінаїда Ліландівна, кандидат психологічних наук (переглянути CV)


Психологічні особливості становлення професійної ідентичності особистості на різних вікових етапах

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Радзімовська Оксана Віталіївна, кандидат психологічних наук (переглянути CV)


Етико-психологічні та організаційні питання написання дисертаційної роботи у взаємодії наукового керівника та викладача-дослідника

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Помиткін Едуард Олександрович, доктор психологічних наук, професор (переглянути CV)


Консультативна психологія

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Ігнатович Олена Михайлівна, доктор психологічних наук (переглянути CV)


Технології сучасної психотерапії

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Ігнатович Олена Михайлівна, доктор психологічних наук (переглянути CV)


Нормативно-правове регулювання підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Тринус Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший дослідник (переглянути CV)


Психологічний супровід інклюзивної освіти

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Ігнатович Олена Михайлівна, доктор психологічних наук (переглянути CV)


Психологія гармонізації характеру особистості

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Павлик Наталія Василівна, доктор психологічних наук (переглянути CV)


Портфоліо молодого вченого

 

силабус навчальної дисципліни

 

викладач - Шевенко Алла Миколаївна, молодший науковий співробітник (переглянути CV)


 

 

4. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

 


Викладацька практика

 

програма викладацької практики  |  календарний план (шаблон)  |  щоденник (шаблон)  |  звіт (шаблон)

 

викладач - Становських Зінаїда Ліландівна, кандидат психологічних наук (переглянути CV)