Підготовка PhD за спеціальністю 053

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ОСІННЬОЇ СЕСІЇ з 05 жовтня по 30 жовтня 2020 року

 

 

 2 курс (спеціальність 053)  

 

 


Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія».

 

переглянути

 


Навчальний план підготовки доктора філософії (PhD) за спеціальністю 053 "Психологія"

 

переглянути

 

 


Звіт за результатами проведення сесії в дистанційному режимі з 06.04 по 24.04.2020 року

переглянути

 


Перелік дисциплін

 

Галузь: 05 «Соціальні та поведінкові науки».

Спеціальність: 053 «Психологія».

Гарант освітньої програми: Становських Зінаїда Ліландіївна, кандидат психологічних наук.

Випусковий відділ: 053 «Психологія».

Завідувач випускового відділу: Помиткін Едуард Олександрович, доктор психологічних наук, професор.

 

 

 

1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 


Філософські засади освіти в синхронічному і діахронічному дискурсі

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  рекомендована література  |  силабус

 

викладач - Калюжна Тетяна Григорівна, кандидат філософських наук (переглянути CV)


Методологічні основи дослідження освітніх явищ і процесів

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  рекомендована література  |  силабус

 

викладач - Кучерявий Олександр Георгійович, доктор філософських наук, професор (переглянути CV)


Наукова фахова іноземна мова

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  рекомендована література  |  силабус

 

викладач (англійська) - Авшенюк Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)

 

викладач (німецька) - Марусинець Маріанна Михайлівна, кандидат філологічних наук (переглянути CV)


Наукова фахова українська мова

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  рекомендована література  |  силабус

 

викладач - Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)


Сучасні технології в освіті

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  рекомендована література  |  силабус

 

викладач - Соломаха Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук (переглянути CV)


Проектна діяльність в освіті

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  рекомендована література  |  силабус

 

викладач - Пилинський Ярослав Миколайович, кандидат філологічних наук (переглянути CV)


Кількісні і якісні методи дослідження

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  рекомендована література  |  силабус

 

викладач - Хомич Лідія Олексіївна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)


ІКТ в освітньо-науковій діяльності

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  рекомендована література  |  силабус

 

викладач - Годлевська Катерина Василівна, кандидат педагогічних наук (переглянути CV)


Психолого-педагогічні засади викладання і навчання

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  рекомендована література  |  силабус

 

викладач - Сотська Галина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (переглянути CV)


 

2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 


Іноземна мова у науково-професійному і міжособистісному спілкуванні

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  рекомендована література  |  силабус

 

викладач (англійська) - Авшенюк Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)

 

викладач (німецька) - Марусинець Маріанна Михайлівна, кандидат філологічних наук (переглянути CV)


Академічне письмо та переклад наукових текстів

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  рекомендована література  |  силабус

 

викладач (англійська) - Авшенюк Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)

 

викладач (німецька) - Марусинець Маріанна Михайлівна, кандидат філологічних наук (переглянути CV)


Статистичний аналіз та інтерпретація емпіриних даних

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  рекомендована література  |  силабус

 

викладач - Павлик Наталія Василівна, доктор психологічних наук (переглянути CV)


Методологічні засади організації психологічних досліджень

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  рекомендована література  |  силабус

 

викладач - Рибалка Валентин Васильович, доктор психологічних наук, професор (переглянути CV)


Методичний інструментарій психологічного дослідження

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  рекомендована література  |  силабус

 

викладач - Павлик Наталія Василівна, доктор психологічних наук (переглянути CV)


Психологія інновацій

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  рекомендована література  |  силабус

 

викладач - Ігнатович Олена Михайлівна, доктор психологічних наук (переглянути CV)


Психологія праці різних категорій дорослих

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  рекомендована література  |  силабус

 

викладач - Рибалка Валентин Васильович, доктор психологічних наук, професор (переглянути CV)


 

3. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА

 


Культурологічний підхід в освіті дорослих

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  рекомендована література  |  силабус

 

викладач - Султанова Лейла Юріївна, доктор педагогічних наук (переглянути CV)


Психологія духовного розвитку особистості

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  рекомендована література  |  силабус

 

викладач - Помиткін Едуард Олександрович, доктор психологічних наук, професор (переглянути CV)


Психологічні особливості становлення професійної ідентичності особистості на різних вікових етапах

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  рекомендована література  |  силабус

 

викладач - Радзімовська Оксана Віталіївна, кандидат психологічних наук (переглянути CV)


Етико-психологічні та організаційні питання напиання дисертаційної роботи у взаємодії наукового керівника та викладача-дослідника

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  рекомендована література  |  силабус

 

викладач - Помиткін Едуард Олександрович, доктор психологічних наук, професор (переглянути CV)


Портфоліо молодого вченого

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  рекомендована література  |  силабус

 

викладач - Шевенко Алла Миколаївна, молодший науковий співробітник (переглянути CV)


Психологія криз професійного розвитку дорослих

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  рекомендована література  |  силабус

 

викладач - Становських Зінаїда Ліландівна, кандидат психологічних наук (переглянути CV)


Психологія гармонізації характеру особистості

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  рекомендована література  |  силабус

 

викладач - Павлик Наталія Василівна, доктор психологічних наук (переглянути CV)


Консультативна психологія

 

рекомендації до самостійної роботи  |  рекомендації до практичних / семінарських занять  |  рекомендована література  |  силабус

 

викладач - Заєць Іван Віталійович, молодший науковий співробітник (переглянути CV)


 

4. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

 


Викладацька практика

 

програма викладацької практики  |  календарний план (шаблон)  |  щоденник (шаблон)  |  звіт (шаблон)

 

викладач - Становських Зінаїда Ліландівна, кандидат психологічних наук (переглянути CV)