Рейтинг публікаційної активності

Рейтинг публікаційної активності

співробітників ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України за 2018-2020 рр.

 

(враховано опубліковані статті: у наукових фахових виданнях України; виданнях, що включені до наукометричних бах даних Web of Science Core Collection і Scopus; виданнях, що включені до інших наукометричних бах даних; опубліковані тези доповідей у збірниках матеріалів  науково-практичних масових заходів )

 

 

РЕЙТИНГ

Прізвище

ім'я

по батькові

Кількість фахових статей/

Сума балів

Кількість статей у наукометричних виданнях

Web of Science Core Collection і Scopus/ Сума балів

Кількість статей в інших наукометричних виданнях/Сума балів

Кількість тез/Сума балів

Загальна сума балів

1

 

Лук’янова Л.Б.

 

15/300

5/100

4/40

13/65

505

2

 

Філіпчук Н.О.

 

14/280

1/20

4/40

14/70

410

3

 

Огієнко О.І.

 

6/120

3/60

3/30

20/100

310

4

 

Вовк М.П.

 

7/140

2/40

2/20

17/85

285

5

 

Аніщенко О.В.

 

7/140

3/60

0/0

11/55

255

6

 

Авшенюк Н.М.

 

5/100

2/40

0/0

18/90

230

7

 

Пазюра Н.В.

 

5/100

5/100

0/0

5/25

225

8

 

Баніт О.В.

 

4/80

2/40

0/0

20/100

220

9

 

Сотська Г.І.

 

3/60

6/120

0/0

6/30

210

10

 

Постригач Н.О.

 

4/80

0/0

0/0

22/110

190

11

 

Султанова Л.Ю.

 

1/20

2/40

2/40

16/80

180

12

 

Піддячий В.М.

 

5/100

0/0

0/0

15/75

175

13

 

Тринус О.В.

 

3/60

3/60

0/0

7/35

155

14

 

Марусинець М.М.

 

2/40

2/40

1/10

9/45

135

15

 

Ігнатович О.М.

 

3/60

1/20

1/10

7/35

125

15

 

Кучерявий О.Г.

 

4/80

0/0

0/0

5/25

125

16

Рибалка В.В.

2/80

0/0

0/0

7/35

115

16

Хомич Л.О.

4/80

0/0

2/10

5/25

115

17

Годлевська К.В.

3/60

0/0

0/0

10/50

110

18

Коваленко О.Г.

2/40

0/0

2/20

9/45

105

19

Помиткін Е.О.

1/20

2/40

1/10

6/30

100

19

Іванова О.В.

3/60

1/20

0/0

4/20

100

20

Калюжна Т.Г.

2/40

0/0

0/0

11/55

95

21

 

Котун К.В.

 

2/40

1/20

0/0

5/25

85

21

 

Лавріненко О.А.

 

2/40

1/20

0/0

5/25

85

22

 

Грищенко Ю.В.

 

2/40

0/0

0/0

8/40

80

22

 

Соломаха С.О.

 

2/40

0/0

0/0

8/40

80

23

 

Павлик Н.В.

 

1/20

0/0

1/10

9/45

75

24

 

Самко А.М.

 

1/20

0/0

0/0

9/45

65

25

 

Котирло Т.В.

 

4/40

0/0

0/0

4/20

60

26

 

Татаурова-Осика Г.П.

 

0/0

0/0

2/20

7/35

55

27

 

Кобюк Ю.М.

 

1/20

0/0

1/10

3/15

45

28

 

Ходаківська С.В.

 

1/20

0/0

0/0

4/20

40

29

 

Дяченко Л.М.

 

0/0

0/0

0/0

7/35

35

29

 

Радзімовська О.В.

 

0/0

0/0

0/0

7/35

35

29

 

Пилинський Я.М.

 

0/0

0/0

1/10

5/25

35

30

 

Шарошкіна Н.Г.

 

1/20

0/0

0/0

2/10

30

31

 

Шевенко А.М.

 

0/0

0/0

0/0

5/25

25

32

 

Заєць І.В.

 

0/0

0/0

0/0

4/20

20

33

 

Становських З.Л.

 

0/0

0/0

0/0

3/15

15

34

 

Солдатенко М.М.

 

0/0

0/0

0/0

1/5

5

 

 

Критерії оцінювання публікаційної активності наукових/науково-педагогічних працівників

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана зязюна НАПН України

за 2018-2020 рр.

 

Критерій

Сума балів за критерій

1.

Публікація статей у:

 

 

 

наукових фахових виданнях України

 

20

 

виданнях, які включені до наукометричних баз даних Scopus

 

20

 

виданнях, які включені до наукометричних баз даних Web of Science Core Collection

 

20

 

виданнях, які включені до інших наукометричних баз даних

 

10

2.

Публікація тез у збірниках матеріалів науково-практичних масових заходів

 

5