Акредитація ОНП 053

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми "Психологія праці та психологічний супровід освіти дорослих" підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 05 "Соціальні та поведінкові науки" за спеціальністю 053 "Психологія" переглянути

 


 
Програма дистанційної роботи експертної групи із використанням технічних засобів відеозв'язку під час проведення акредитаційної експертизи (програма онлайн-візиту) переглянути

 


 

Освітньо-наукову програму підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія» Успішно АКРЕДИТОВАНО відповідно до рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (від 27.07.2021 протокол №13 переглянути)

 


 

СЕРТИФІКАТ про акредитацію освітньо-наукової програми підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія» переглянути