Акредитація ОНП 011

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми «Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» / «Pedagogical and Adult Education in Ukraine and Worldwide» підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 01 «Освіта / педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» переглянути

 


 

ПРОГРАМА проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» (ID в ЄДЕБО 25227) третього рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України з використанням технічних засобів відеозв’язку (25.05.2021 р. – 27.05.2021 р.) переглянути

 

 

Освітньо-наукову програму підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 01 «Освіта / педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» «Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» / «Pedagogical and Adult Education in Ukraine and Worldwide» Успішно АКРЕДИТОВАНО відповідно до рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (від 27.07.2021 протокол №13 переглянути)

 


 

СЕРТИФІКАТ про акредитацію освітньо-наукової програми підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 01 «Освіта / педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» «Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» / «Pedagogical and Adult Education in Ukraine and Worldwide переглянути