Акредитація ОНП 011

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми «Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» / «Pedagogical and Adult Education in Ukraine and Worldwide» підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 01 «Освіта / педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» переглянути

 


 

ПРОГРАМА проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» (ID в ЄДЕБО 25227) третього рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України з використанням технічних засобів відеозв’язку (25.05.2021 р. – 27.05.2021 р.) переглянути

 

 

Шановні колеги, науковці, освітяни, випускники! запрошуємо вас на відкриту зустріч з експертною групою у межах проходження акредитації освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії у галузі 01 Освіта, педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

 

Відкрита зустріч з експертною групою: ID 25227 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, ОНП «Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі»

 

Дата: 25 травня 2021 р. Час: 16:00

 

Підключитись до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/86181084729?pwd=WXFiYmZtRUlRa0tGK3BieDB5M1FhQT09

 

Ідентифікатор конференції: 861 8108 4729

Код доступу: 2021