Наукові відділи

 


ВІДДІЛ АНДРАГОГІКИ


ВІДДІЛ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


ВІДДІЛ ЗАРУБІЖНИХ СИСТЕМ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ


ВІДДІЛ ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ


ВІДДІЛ ЗМІСТУ І ТЕХНОЛОГІЙ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ