Наукові відділи


ВІДДІЛ АНДРАГОГІКИ


ВІДДІЛ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ І.ЗЯЗЮНА


ВІДДІЛ ЗАРУБІЖНИХ СИСТЕМ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ


ВІДДІЛ ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ