Наукові відділи


ВІДДІЛ АНДРАГОГІКИ


ВІДДІЛ ЗМІСТУ І ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ


ВІДДІЛ ЗАРУБІЖНИХ СИСТЕМ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ


ВІДДІЛ ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ