Відділ психології праці

ЗАПОВНИТИ ФОРМУ запланованих масових заходів для Календаря Подій ІПООД


 

Про відділ

vppipp@gmail.com   |   psih.prof@gmail.com

 

Відділ психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України було створено у січні 2016 року на базі двох структурних підрозділів – відділу профорієнтації і психології професійного розвитку та відділу педагогічної психології і психології праці читати історію відділу

 

Співробітники відділу здійснюють роботу над науковим дослідженням на 2020-2022 рр. за темою: «Розвиток психологічної  готовності педагогічного персоналу до професійної діяльності в умовах нової української школи» (РК 0120U100227). Керівник теми – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник Олена Ігнатович. Мета дослідження: Обґрунтування теоретико-методологічних засад розвитку психологічної готовності педагогічного персоналу до професійної діяльності в умовах Нової української школи

 

Очікувані результати наукового дослідження:

 

 

Відділ підтримує творчий зв'язок з експериментальними базами дослідження: Навчально-науковим гуманітарним інститутом  Національного авіаційного університету; Кам’янець-Подільським національний університет імені Івана Огієнка; Прилуцькою гімназією № 5 імені В.А.Затолокіна м. Прилуки Чернігівської області; Прилуцькою гімназією № 1 ім. Георгія Вороного м. Прилуки Чернігівської області; дошкільним навчальним закладом № 8, Центр В. О. Сухомлинського м. Прилуки Чернігівської області; Житомирським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти Житомирської обласної ради; Освітньою компанією «Osvita Мarket» Польсько-Українського центру «University. Study. Business»; спеціалізованою школою І-ІІІ ст. № 41 ім. З. К. Слюсаренка з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва.

 

Починаючи з 2012 року відділ є незмінним організатором щорічних Міжнародних психолого-педагогічних читань присвячених пам’яті фундатора психології профорієнтації Б.О. Федоришина, а також фундаторів психології праці Є.О. Мілеряна та П.С. Перепелиці.

 

З 23 жовтня 2014 року при відділі діє Психологічний консультативно-тренінговий центр.

 

Співробітники відділу

 


 

 

Ігнатович Олена Михайлівна 

доктор психологічних наук, старший науковий співробітник

lena_ignat70@ukr.net  |  psih.prof@gmail.com 

 

завідувач відділу

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Publons  |  Facebook  |                           

 

 

 

|  Переглянути профіль CV  |

 

 


 

 

Помиткін Едуард Олександрович 

доктор психологічних наук, професор

www.eduardpomytkin.com  |  eduard.pomytkin@gmail.com

 

провідний науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Publons  |  Facebook  |                        

 

 

 

Переглянути профіль CV  |

 

 


 

 

Рибалка Валентин Васильович 

доктор психологічних наук, професор

valentyn.rybalka@gmail.com

 

провідний науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Publons  |  Facebook  |                             

 

 

 

Переглянути профіль CV  |

 

 

 


 

 

 

Павлик Наталія Василівна 

доктор психологічних наук, старший науковий співробітник

kirilitsa077@gmail.com

 

старший науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Publons  |  Facebook  |                          

 

 

 

Переглянути профіль CV  |

 

 


 

 

Радзімовська Оксана Віталіївна 

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

radokvit@ukr.net

 

Старший науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Publons  |  Facebook  |                        

 

 

 

Переглянути профіль CV  |

 

 


 

 

Іванова Оксана Вікторівна

кандидат психологічних наук

oksana12red@gmail.com

 

 

науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Publons  |  Facebook  |                        

 

 

 

|  Переглянути профіль CV  |

 

 


 

 

Татаурова-Осика Галина Петрівна

кандидат психологічних наук, доцент

g.tataurowa@gmail.com

 

науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Publons  |  Facebook  |                        

 

 

 

|  Переглянути профіль CV  |

 

 


 

 

Шевенко Алла Миколаївна 

кандидат психологічних наук

shevenkoalla@ukr.net

 

молодший науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Publons  |  Facebook  |                            

 

 

 

Переглянути профіль CV  |

 

 


 

 

Заєць Іван Віталійович 

кандидат психологічних наук

vanjuha87@ukr.net

 

молодший науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Publons  |  Facebook  |                            

 

 

 

Переглянути профіль CV  |