Відділ психології праці

ЗАПОВНИТИ ФОРМУ запланованих масових заходів для Календаря Подій ІПООД


 

Про відділ

vppipp@gmail.com   |   psih.prof@gmail.com

 

Відділ психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України було створено у січні 2016 року на базі двох структурних підрозділів – відділу профорієнтації і психології професійного розвитку та відділу педагогічної психології і психології праці читати історію відділу

 

Співробітники відділу здійснюють роботу над фундаментальною науково-дослідною роботою за темою: «Психологічний супровід різних категорій дорослого населення» (РК № 0117U001073, 2017-2019 рр., керівник теми – д. психол. н., професор Помиткін Е.О.). Мета дослідження – розробка теоретичної моделі психологічного супроводу навчання різних категорій дорослого населення та її експериментальна перевірка. Очікувані результати НДР – монографія «Психологічний супровід навчання різних категорій дорослого населення» (23,15 др.арк.), практичний посібник «Психологічний супровід особистісного розвитку дорослих: подолання професійних криз та корекція особистісних дисгармоній» (8,0 др.арк.); методичний посібник «Геронтопсихологія навчання особистості похилого віку» (8,0 др.арк.); практичний посібник «Кар’єрне консультування» (12,0 др.арк.); методичні рекомендації: «Духовно-психологічний супровід дорослих, спрямований на гармонізацію характерологічного розвитку особистості» (3,0 др.арк.); статті.

 

Відділ підтримує творчий звязок з експериментальними базами дослідження: Навчально-науковим гуманітарним інститутом  Національного авіаційного університету; Кам’янець-Подільським національний університет імені Івана Огієнка; Прилуцькою гімназією № 5 імені В.А.Затолокіна м. Прилуки Чернігівської області; Прилуцькою гімназією № 1 ім. Георгія Вороного м. Прилуки Чернігівської області; дошкільним навчальним закладом № 8, Центр В. О. Сухомлинського м. Прилуки Чернігівської області; Житомирським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти Житомирської обласної ради; Освітньою компанією «Osvita Мarket» Польсько-Українського центру «University. Study. Business»; спеціалізованою школою І-ІІІ ст. № 41 ім. З. К. Слюсаренка з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва.

 

Починаючи з 2012 року відділ є незмінним організатором щорічних Міжнародних психолого-педагогічних читань присвячених пам’яті фундатора психології профорієнтації Б.О. Федоришина, а також фундаторів психології праці Є.О. Мілеряна та П.С. Перепелиці.

 

23 жовтня 2014 року на базі відділу створено Психологічний консультативно-тренінговий центр.

 

Співробітники відділу

 


 

 

Помиткін Едуард Олександрович 

доктор психологічних наук, професор

www.eduardpomytkin.com  |  edalex@bigmir.net

 

завідувач відділу

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Facebook  |                        

 

 

 

Переглянути профіль CV  |

 

 


 

 

Рибалка Валентин Васильович 

доктор психологічних наук, професор

valentyn.rybalka@gmail.com

 

провідний науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Facebook  |                             

 

 

 

Переглянути профіль CV  |

 

 


 

 

Ігнатович Олена Михайлівна 

доктор психологічних наук, старший науковий співробітник

lena_ignat70@ukr.net

 

провідний науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Facebook  |                           

 

 

 

|  Переглянути профіль CV  |

 

 


 

 

Становських Зінаїда Ліландівна 

кандидат психологічних наук

z_stan@rambler.ru

 

провідний науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Facebook  |                            

 

 

 

Переглянути профіль CV  |

 

 


 

 

Павлик Наталія Василівна 

доктор психологічних наук, старший науковий співробітник

kirilitsa077@gmail.com

 

старший науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Facebook  |                          

 

 

 

Переглянути профіль CV  |

 

 


 

 

Радзімовська Оксана Віталіївна 

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

radokvit@ukr.net

 

Старший науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Facebook  |                        

 

 

 

Переглянути профіль CV  |

 

 


 

 

Татаурова-Осика Галина Петрівна

кандидат психологічних наук, доцент

 

 

науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Facebook  |                        

 

 

 

|  Переглянути профіль CV  |

 

 


 

 

Шевенко Алла Миколаївна 

shevenkoalla@bk.ru

 

молодший науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Facebook  |                            

 

 

 

Переглянути профіль CV  |

 

 


 

 

Заєць Іван Віталійович 

vanjuha@mail.ru

 

молодший науковий співробітник

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Facebook  |                            

 

 

 

Переглянути профіль CV  |