Новини

проміжні результати наукового дослідження «Тенденції  розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу»
01.07
2019
28 травня 2019 року на засіданні Бюро Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України відділ зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти ... »
Науково-методична комісія сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України
03.06
2019
3 червня 2019 року відбулися збори членів науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.  До складу н... »
VІІІ  ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ «ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ: ВИМОГИ ЧАСУ»  до 100-річчя від дня народження  Олени Дубинчук
24.05
2019
20 травня 2019 р. співробітниками відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України до 100-річчя від дня народження видатного вченого-педагога ... »
Серія семінарів про роль освіти у формуванні нової України за участю Ярослава Пилинського
24.05
2019
Нещодавно провідний науковий співробітник відділу зарубіжний систем педагогічної освіти і освіти дорослих , кандидат філологічних наук Ярослав Пилинський провів серію семінарів про роль освіти&... »
АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД
17.05
2019
Вагомим критерієм оцінки результатів діяльності університетів є спроможність закладу підготувати фахівців з високим рівнем загальної та професійної академічної культури, здатних оперативно реа... »