Співпраця зі стейкхолдерами 053

 


Загальна інформація про стейкхолдерів


Проект освітньо-наукової програми для розгляду стейкхолдерами


 

 

Загальна інформація про стейкхолдерів

 

Панок Віталій Григорович – доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, кавалер Ордена «За заслуги» ІІІ ступеня, директор Українського Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи  НАПН України (з 2000 р. - до цього часу). Видатний вчений і практичний психолог, має 35 років наукової діяльності. Автор восьми монографій з практичної психології, а також великої кількості посібників, підручників, методичних рекомендацій з цього ж освітньо-наукового напрямку, зокрема щодо розробки освітніх стратегій. Отримав свідоцтво на авторське право на статтю "Концепція психологічного супроводу освітніх реформ у діяльності психологічної служби" (2020) переглянути. Панок В.Г. є також науковим редактором монографії НМЦППС "Науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти в умовах децентралізації (моделі, досвід)" переглянути.

 

Марусинець Мар’яна Михайлівна - професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри психології і педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Досвідчений вчений та викладач закладів ЗВО. Автор понад 250 наукових  праць, 10 – посібників, монографій у галузі психології, професійної педагогіки. Захистила 14 кандидатів психологічних наук, які працюють у закладах вищої освіти Закарпаття,  Угорщини, Ізраїлю. Член експертних  комісій  з питань ліцензування, акредитації та інспектування   закладів вищої освіти (МОН України). Член    Міжвідомчої ради  з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук України НАПН України. Член журі  Всеукраїнського конкурсу студентських  наукових  досліджень у галузі психології ( МОН  України). Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських  робіт  у галузі професійної освіти, психології педагогічної та вікової (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Рівненський держаний гуманітарний  університет). Урядові нагороди: Відмінник освіти України, Заслужений  працівник освіти  України.

 

Федій Ольга Андріївна - професор, завідувач кафедри початкової і дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Досвідчений викладач та керівник кафедри одного з кращих вітчизняних закладів вищої педагогічної освіти. Має великий досвід розробки освітніх програм згідно сучасних вимог. Коло наукових інтересів: проблеми гуманізації та естетизації процесу формування сучасної особистості на засадах особистісно-орієнтованої освітньої парадигми. Нагороди, подяки, почесні звання: Диплом ІІІ ступеня Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України за перемогу у Всеукраїнському конкурсі на кращу наукову і методичну працю з проблем педагогічної і мистецької освіти у номінації «Краща наукова праця з проблем педагогічної і мистецької освіти» (2010 р.). Грамота Полтавської обласної ради (2011 р.). Подяка керівника сектора «Б» генерал-майора І.А. Довгань за великий внесок у справу підтримання військовослужбовців, які в цей складний час захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в зоні проведення антитерорестичної операції на території Донецької та Луганської областей (2014 р.). Почесна грамота інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України за вагомі успіхи у  підготовці педагогів для національної школи і дозвілля, плідну науково-педагогічну діяльність, творчу співпрацю з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та з нагоди 100-літнього ювілею ПНПУ імені В.Г. Короленка (2014 р.). Подяка прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка за вагомий особистий внесок у забезпечена підготовки висококваліфікованих фахівці, розвиток вітчизняної освіти і науки (2014 р.). Подяка президента Академії педагогічних наук України (2018 р.). Диплом лауреата Премії імені академіка Івана Зязюна (2019 р.).

 

 


 

 

Проект освітньо-наукової програми для розгляду стейкхолдерами

 

 

РЕЦЕНЗІЯ Панка Віталія Григоровича на освітньо-наукову програму підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія». Переглянути.

 

РЕЦЕНЗІЯ Марусинець Мар'яни Михайлівни на освітньо-наукову програму підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія». Переглянути.

 

РЕЦЕНЗІЯ Федій Ольги Андріївни на освітньо-наукову програму підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія». Переглянути.