Співпраця зі стейкхолдерами 053

 


Загальна інформація про стейкхолдерів


Проект освітньо-наукової програми для розгляду стейкхолдерами


Проведені масові заходи


 

 

Загальна інформація про стейкхолдерів

 

 

Панок Віталій Григорович – доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, кавалер Ордена «За заслуги» ІІІ ступеня, директор Українського Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи  НАПН України (з 2000 р. - до цього часу). Видатний вчений і практичний психолог, має 35 років наукової діяльності. Автор 8 монографій з практичної психології, а також великої кількості посібників, підручників, методичних рекомендацій, зокрема з розробки освітніх стратегій. Отримав свідоцтво на авторське право на статтю "Концепція психологічного супроводу освітніх реформ у діяльності психологічної служби" (2020) переглянути. Панок В.Г. є також науковим редактором монографії НМЦППС "Науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти в умовах децентралізації (моделі, досвід)" переглянути.

 

Марусинець Мар’яна Михайлівна - професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри психології і педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Досвідчений вчений та викладач закладів ЗВО. Автор понад 250 наукових  праць, 10 – посібників, монографій у галузі психології, професійної педагогіки. Захистила 14 кандидатів психологічних наук, які працюють у закладах вищої освіти Закарпаття,  Угорщини, Ізраїлю. Член експертних  комісій  з питань ліцензування, акредитації та інспектування, спеціалізованих вчених рад з психології, Міжвідомчої ради  з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук України НАПН України. Відмінник освіти України, Заслужений  працівник освіти  України.

 

Федій Ольга Андріївна - професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри початкової і дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Досвідчений викладач та керівник кафедри одного з кращих вітчизняних закладів вищої педагогічної освіти. Має великий досвід розробки освітніх програм згідно сучасних вимог. Коло наукових інтересів: проблеми гуманізації та естетизації процесу формування сучасної особистості на засадах особистісно-орієнтованої освітньої парадигми. За видатні досягнення в науці та освіті має численні нагороди та відзнаки, серед яких Диплом лауреата Премії імені академіка Івана Зязюна (2019 р.).

 

Бондарчук Олена Іванівна – професор, доктор психологічних наук, завідувач кафедри психології управління Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України, член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці. Фахівець у сфері соціальної та організаційної психології, державного управління, психолого-управлінського консультування. Понад 20 років здійснює менеджерську, викладацьку, наукову та тренерську діяльність, що пов’язані з проблемами психологічної підготовки персоналу організацій. Учасник спільних дослідницьких і освітніх проектів з Українською і Польською Асоціаціями організаційних психологів та психологів праці; Канадсько-Українським гендерним фондом. Бере участь у підготовці науково-педагогічних кадрів, під її науковим керівництвом успішно захищені 17 кандидатських дисертацій з психології. Бере участь у роботі науково-методичної комісії з психології МОН України. Член спеціалізованих учених рад з психології. Нагороджена Почесним знаком «Відмінник освіти», знаком «К. Д. Ушинський».

 

Бойко Ірина Іванівна – доцент, кандидат психологічних наук, завідувачка кафедри педагогіки і психології Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Житомирської обласної ради. Досвідчений науковець та психолог-практик у сфері освіти дорослих. Фахова діяльність: головний психолог області і  асистент кафедри педагогіки та психології, викладач, старший викладач кафедри педагогіки і психології; завідувачка кафедри управління закладами освіти та новітніх педагогічних технологій, завідувачка кафедри освітянського менеджменту; завідувачка кафедри педагогіки і психології Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Житомирської обласної ради. Нагороджена грамотою Академії педагогічних наук України, управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації, Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

 

Москальова Людмила Юріївна – професор, доктор психологічних наук, проректор з наукової роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Має успішний досвід керівництва структурними підрозділами закладу вищої освіти, а також співпраці з закладами вищої освіти Європи (Вища Лінгвістична школа (м.Ченстохова, Польща); Природничо-гуманітарний університет (м. Седльце, Польща); Університет у Саламанці (м. Саламанка, Іспанія) в рамках підписання Великої Хартії університетів (2018 р.). Активний розробник та учасник проектів освітнього спрямування для дорослих в Україні, зокрема діючого освітнього проекту для дорослих «Людина. Родина. Світ» (автори проекту Помиткін Е.О. та Москальова О.Ю.).

 

Помиткіна Любов Віталіївна – професор, доктор психологічних наук, завідувач кафедри авіаційної психології Навчально-наукового гуманітарного інституту Національного авіаційного університету. Коло наукових інтересів: психологія особистості, психологія прийняття рішень, сімейна психотерапія, психологія професіоналізму. Досвідчений організатор наукової та освітньої діяльності в одному з кращих закладів вищої освіти. Вчений секретар Гуманітарного інституту НАУ. Бере участь у підготовці науково-педагогічних кадрів, під її науковим керівництвом успішно захищені 5 кандидатських дисертацій з психології.

 

Ягупов Василь Васильович – професор, доктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Має вагомий науковий, методичний та практичний доробок з питань освіти дорослих. Коло наукових інтересів: професійна педагогіка і психологія; військова психологія; суб'єктно-діяльнісний і компетентнісний підходи, загальна та професійна дидактика; інформаційно-аналітична діяльність. Має більше 300 опублікованих наукових праць, у тому числі: 3 монографії; підручник з грифом МОН України; 13 навчальних посібники (з них 8 з грифом МОН України); понад 160 статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Відмінник освіти України (2003), Заслужений працівник освіти України (2005).

 

 


 

 

Проект освітньо-наукової програми для розгляду стейкхолдерами

 

 

Проекти освітньо-наукових програм підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія» (2016) (2019) (2021)

 

РЕЦЕНЗІЯ Панка Віталія Григоровича на освітньо-наукову програму підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія». Переглянути.

 

РЕЦЕНЗІЯ Марусинець Мар'яни Михайлівни на освітньо-наукову програму підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія». Переглянути.

 

РЕЦЕНЗІЯ Федій Ольги Андріївни на освітньо-наукову програму підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія». Переглянути.

 

Погоджений зі стейкхолдерами проект освітньо-наукової програми підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія» (2021-2022)

 


 

 

Проведені масові заходи

за участі усіх стейкхолдерів ОНП (спеціальність 053 Психологія) 

«Психологія праці та психологічний супровід освіти дорослих»