Естетика і етика педагогічної дії

У збірнику наукових праць «Естетика і етика педагогічної дії» висвітлено результати наукових досліджень із проблем філософії і психології педагогічної дії, естетичних і етичних засад педагогічної майстерності, теорії, історії та методики мистецької освіти, інноваційних технологій мистецької і педагогічної освіти, а також вміщено інформацію про нові видання в галузі мистецької педагогіки та науково-педагогічні й мистецько-педагогічні заходи. 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 23462-13302 ПР від 22.06.2018 р. Збірник наукових праць внесено до переліку фахових видань у галузі «Педагогічні науки» (Наказ Міністерства освіти і науки України №793 від 04.07.2014 р.).

 

Засновники: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

 

Рік заснування: 2011; Періодичність: 2 рази в рік

 

Проблематика: Висвітлення історичних, методологічних, теоретичних і методичних проблем розвитку мистецької освіти, педагогічної освіти і освіти різних категорій дорослих; упровадження філософських, психологічних, аксіологічних, культурологічних, естетичних і етичних засад мистецько-педагогічної діяльності; педагогічна інноватика.

 

Мова видання: українська, англійська, німецька, французька, болгарська, данська, литовська, польська, румунська, словацька, чеська, фінська

 

Індексація у наукометричних базах: Index Copernicus International (ICI), Google Scholar, Ulrichsweb Global Serials Directory

 

Офіційний веб-сайт збірника: www.aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua