Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога: електронний науковий фаховий журнал. Засновники Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського спільно з Інститутом педагоічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 1999 (ел.видання з 2017). 

 

Періодичність: 6 разів на рік.

 

ISSN 2522-9729 (online)

 

Офіційний веб-сайт журналу: www.isp.poippo.pl.ua

 

Галузі наук: педагогічні науки.

 

Журнал «Імідж сучасного педагога». Серія Педагогіка. ISSN 2522-9729 (online) приймає до друку статті, які проходять двостороннє сліпе рецензування.

 

Проблематика публікацій зосереджена на актуальних питаннях педагогіки, педагогічних технологій навчання та виховання, післядипломної педагогічної освіти, педагогічної майстерності, освіти та навчання дорослих, педагогічного менеджменту.

 

Основне завдання журналу «Імідж сучасного педагога»: публікація наукових статей з метою поширення найактуальнішої та найважливішої інформації в галузі педагогічних наук.