Порівняльна професійна педагогіка

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та Хмельницький національний університет здійснюють видання міжнародного наукового фахового журналу «Порівняльна професійна педагогіка» (щоквартально).

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17801-6651Р від 29.03.2011

 

Внесено до переліку наукових фахових видань України у галузі «Педагогічні науки»: Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 54 від 25.01.2013 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 25 січня 2013 року»

 

Рекомендація до друку: Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Хмельницького національного університету (протокол № 13 від 29.06.2011).

 

З лютого 2014 року публікація англомовної онлайн-версії журналу «Порівняльна професійна педагогіка» здійснюється видавництвом De Gruyter Open (Німеччина) “Comparative Professional Pedagogy”. Online ISSN 2353-9518.

 

 

 

Міжнародний науковий фаховий журнал «Порівняльна професійна педагогіка» включено до 14 міжнародних науковометричних баз:
 

 

Мова видання: англійська, українська.

 

Проблематика статей журналу охоплює: теоретико-методологічні засади порівняльної педагогіки, сучасні стратегії та тенденції розвитку освіти, зарубіжний досвід вирішення соціально-педагогічних проблем розвитку освітніх систем.

 

Для здійснення публікації в журналі «Порівняльна професійна педагогіка» матеріали приймаються щоквартально до 20 лютого / 20 травня / 20 серпня / 20 листопада на e-mail:

 

comprofped@gmail.com 

або 

olga1807komochkova@gmail.com

 

Вимоги щодо подання та оформлення матеріалів

 

Адреса редакції:
Центр порівняльної професійної педагогіки
Хмельницький національний університет, вул. Інституська 11, ауд. 4-427, м. Хмельницький, Україна, 29016

 


АРХІВ НОМЕРІВ ЖУРНАЛУ:    


видавництво Центру порівняльної професійної педагогіки (Україна)


видавництво De Guyter Open (Федеративна Республіка Німеччина)