Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи

 

 

Збірник є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій. Засновник - Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

 

Збірник внесено до «Переліку наукових фахових видань України» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від 13.07.2015 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 30 червня 2015 р.» (Додаток 17 до Наказу).

 

Збірник наукових праць «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи» є науковим рецензованим фаховим виданням, в якому висвітлюються результати наукових досліджень щодо теоретичних, методологічних і методичних проблем розвитку освіти дорослих, традицій та інновацій в освіті дорослих, а також результати порівняльно-педагогічних та історико-педагогічних досліджень у сфері освіти дорослих.

 

Тематика: теоретичні, методологічні засади розвитку освіти дорослих в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів; традиції та інновації в освіті різних категорій дорослих; освіта дорослих у контексті порівняльно-педагогічних та історико-педагогічних досліджень.

 

Офіційний веб-сайт збірника - www.adult-education-journal.com.ua