Позапланова продукція

короткий термінологічний словник (авт. Л.Лук'янова, О.Аніщенко) »
61
12
короткий термінологічний словник (авт. О.Анащенко, Н.Смоляна) »
67
7
словник (авт. Г.Сотська) »
71
8
науково-аналітичне видання (авт. Л.Лук'янова)  »
62
9
поняттєво-персонологічний словник (авт. М.Вовк, І.Машкова) »
62
6
освітньо-наукова програма (авт. М.Вовк) »
60
7
методичні рекомендації до курсу «Усна народна творчість» для студентів філологічних факультетів університетів (авт. М.Вовк) »
62
4
програма спецкурсу для магістрантів філологічних факультетів вищих навчальних закладів (авт. М.Вовк) »
53
5
аналітичні матеріали (авт. Н.Авшенюк, Л.Дяченко, К.Котун, М.Марусинець, О.Огієнко, О.Сулима, Н.Постригач) »
71
12