Розвиток і саморозвиток педагогічної майстерності майбутніх вчителів у педагогічних ВНЗ і молодих спеціалістів у загальноосвітніх школах

колективна монографія (автори: Зязюн І., Лавріненко О., Солдатенко М., Семеног О., Пономаревський С., Іванова Т., Боровік О., Грищенко О., Тринус О., Падалка О.) »
291
34