Програми і збірники матеріалів

ПРОГРАМА ХІХ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: досвід, інновації, тен... »
96
30
Збірник матеріалів ХVІІІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О.П. Рудницької (Випуск 4 (16)) »
193
20
Збірник матеріалів  ХІ Всеукраїнських психолого-педагогічних читань,  присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича (2021) ... »
153
76
програма ХІ Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича (2021) »
103
47
Програма IX науково-практичної конференції »
78
8
(програма вебінару до Міжнародного дня рідної мови UNESCO) »
406
60
матеріали  Звітної науково-практичної конференції  Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих  імені Івана Зязюна НАПН України  за 2019 рік »
79
24
збірник матеріалів ХVІІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О.П. Рудницької »
787
69
(Програма Х Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича) »
561
111
(збірник матеріалів Х Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича) »
709
178
(Редколегія:  Кремень В., Коцур В., Ничкало Н., Шльосек Ф., Довгий С., Лук'янова Л., Вовк М., Котун К.) »
560
65
(Редколегія:  Кремень В., Коцур В., Ничкало Н., Шльосек Ф., Довгий С., Лук'янова Л., Вовк М., Котун К.) »
384
66
(Матеріали П’ятої науково-практичної конференції (28–29 вересня 2017 р.)) »
32
0
(МАТЕРІАЛИ VІ Міжнародного науково-методологічного семінару 18 травня, 2017 р.) »
30
1
програма до 100-річчя від дня народження видатного вченого-педагога Олени Степанівни Дубинчук       »
767
24
науково-популярне видання до 100-річчя від дня народження О.Дубинчук (укладач О.Аніщенко; науковий редактор Л.Лук’янова) »
1009
23
науково-популярне видання до 90-річчя від дня народження академіка Семена Устимовича Гончаренка (колектив авторів, за заг. ред. Л. Лук'янової) »
885
28