Програми і збірники матеріалів

Програма ХІІ Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича "Профорієнтація: стан і перспективи... »
1
0
програма  Вебінару до Міжнародного дня рідної мови і Дня філолога, 25 травня 2022 року       »
37
120
Програма ХІ Міжнародного науково-методологічного Інтернет-семінару (19 травня, 2022 р.)   »
90
36
ПРОГРАМА звітної науково-практичної конференції ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України за 2021 рік »
71
10
Збірник матеріалів ХVІІІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О.П. Рудницької (Випуск 5 (17)) »
90
15
ПРОГРАМА ХІХ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: досвід, інновації, тен... »
199
43
Збірник матеріалів ХVІІІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О.П. Рудницької (Випуск 4 (16)) »
287
31
Збірник матеріалів  ХІ Всеукраїнських психолого-педагогічних читань,  присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича (2021) ... »
290
86
програма ХІ Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича (2021) »
166
54
Програма IX науково-практичної конференції »
150
15
(програма вебінару до Міжнародного дня рідної мови UNESCO) »
511
65
матеріали  Звітної науково-практичної конференції  Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих  імені Івана Зязюна НАПН України  за 2019 рік »
173
32
збірник матеріалів ХVІІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О.П. Рудницької (Випуск 3(15) 2020) »
951
73
(Програма Х Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича) »
590
111
(збірник матеріалів Х Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича) »
741
178
(Редколегія:  Кремень В., Коцур В., Ничкало Н., Шльосек Ф., Довгий С., Лук'янова Л., Вовк М., Котун К.) »
596
69
(Редколегія:  Кремень В., Коцур В., Ничкало Н., Шльосек Ф., Довгий С., Лук'янова Л., Вовк М., Котун К.) »
417
69
(Матеріали П’ятої науково-практичної конференції (28–29 вересня 2017 р.)) »
76
0
(МАТЕРІАЛИ VІ Міжнародного науково-методологічного семінару 18 травня, 2017 р.) »
72
2
програма до 100-річчя від дня народження видатного вченого-педагога Олени Степанівни Дубинчук       »
854
24
науково-популярне видання до 100-річчя від дня народження О.Дубинчук (укладач О.Аніщенко; науковий редактор Л.Лук’янова) »
1144
23
науково-популярне видання до 90-річчя від дня народження академіка Семена Устимовича Гончаренка (колектив авторів, за заг. ред. Л. Лук'янової) »
982
28