Бібліографічні покажчики

упорядник Л.Штома (науковий редактор Н.Ничкало) »
89
7
упорядник Л.Штома (науковий редактор Н.Ничкало) »
52
0
упорядник Л.Штома (науковий редактор Н.Ничкало) »
50
3
укладачі Н.Тарасова, Л.Самчук, Л.Штома, Н.Стельмах (наукові консультанти Н.Ничкало, О.Падалка) »
37
1
упорядник Л.Штома (науковий редактор І.Зязюн, бібліографічний редактор Л.Штома) »
37
0
упорядник Л.Штома (науковий редактор Н.Ничкало) »
53
0
упорядники Л.Штома, Л.Пономаренко (науковий редактор П.Рогова) »
67
5