Бібліографічні покажчики

упорядник Л.Штома (науковий редактор Н.Ничкало) »
113
14
упорядник Л.Штома (науковий редактор Н.Ничкало) »
70
1
упорядник Л.Штома (науковий редактор Н.Ничкало) »
70
5
укладачі Н.Тарасова, Л.Самчук, Л.Штома, Н.Стельмах (наукові консультанти Н.Ничкало, О.Падалка) »
42
1
упорядник Л.Штома (науковий редактор І.Зязюн, бібліографічний редактор Л.Штома) »
56
2
упорядник Л.Штома (науковий редактор Н.Ничкало) »
69
1
упорядники Л.Штома, Л.Пономаренко (науковий редактор П.Рогова) »
99
9