Бібліографічні покажчики

упорядник Л.Штома (науковий редактор Н.Ничкало) »
1126
92
упорядник Л.Штома (науковий редактор Н.Ничкало) »
525
12
упорядник Л.Штома (науковий редактор Н.Ничкало) »
659
54
укладачі Н.Тарасова, Л.Самчук, Л.Штома, Н.Стельмах (наукові консультанти Н.Ничкало, О.Падалка) »
296
20
упорядник Л.Штома (науковий редактор І.Зязюн, бібліографічний редактор Л.Штома) »
705
39
упорядник Л.Штома (науковий редактор Н.Ничкало) »
577
7
упорядники Л.Штома, Л.Пономаренко (науковий редактор П.Рогова) »
1197
84