Тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу