Академія педагогічної майстерності та навчання дорослих імені І.А.Зязюна

Положення  |  Статут 

 

Громадська науково-педагогічна організація «Академія педагогічної майстерності та навчання дорослих» є неприбутковою громадською організацією, що об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань.

 

Головною метою громадської науково-педагогічної організації «Академія педагогічної майстерності та освіти дорослих» є здійснення науково-просвітницької діяльності у сферах педагогіки, андрагогіки, психології, філософії освіти та інших суспільних наук, розвиток інноваційних та інтегративних технологій розвитку педагогічної майстерності вчителів, професійного саморозвитку упродовж життя особистості, підтримка членів громадського об’єднання, допомога у задоволенні їх наукових інтересів та особистісній самореалізації

 

Основними завданнями організації є: науково-педагогічна діяльність, видавнича діяльність, громадська діяльність, підтримка членів Організації у їх прагненні до саморозвитку та професійного самовдосконалення шляхом надання інформаційної, методичної та благодійної допомоги.