Колектив

Віктор Леонідович Мозговий

доктор педагогічних наук

 

 

 

Директор  ГНПО «Академія педагогічної майстерності та освіти дорослих імені І.А.Зязюна»,  доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри мовно-літературної та художньо-естетичної освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, лауреат премії ім. Миколи Аркаса в номінації „Народна творчість і художня самодіяльність” (Миколаїв, 2012 р.), за результатами конкурсу „Лідерів Миколаївських аматорських театрів” визнаний „Корифеєм аматорських театрів сьогодення” (Миколаїв, 2012 р.). Автор сценаріїв, режисер, художній керівник музичних вистав для дітей та юнацтва. Має більше 20 років педагогічного стажу. Досліджує проблему синтезу театрального та педагогічного мистецва. Опублікував понад 40 статей у наукових і фахових виданнях, що стосуються проблеми підготовки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії. Автор монографії „Режиссура педагогічної дії: теоретичний і методичний аспекти” (2014 р.) та навчально-методичного посібника „Практикум із режисури педагогічної дії” (2014 р.). Займається науково-просвітницькою діяльністю серед педагогічної спільноти України.

 

 


 

 

Олександр Андрійович Лавріненко

доктор педагогічних наук, професор

pedmeister@ukr.net

 

Завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти імені І.Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, тренер, доктор педагогічних наук, професор, автор понад 80 наукових та історико-педагогічних праць у зарубіжних і вітчизняних фахових виданнях. Коло наукових інтересів: розвиток педагогічної майстерності як домінантного складника педагогічної дії в поступі української національної освіти і культури; науково-філософська та педагогічна спадщина академіка І.А. Зязюна (1938–2014 рр.)