ТРЕНІНГ «ПЛАНУВАННЯ ЖИТТЯ ТА КАР’ЄРИ: ХОЧУ - МОЖУ - РОБЛЮ»

ТРЕНІНГ «ПЛАНУВАННЯ ЖИТТЯ  ТА КАР’ЄРИ: ХОЧУ - МОЖУ - РОБЛЮ»
02.10.2019 10:00

1 жовтня 2019 р. в Інституті відбувся тренінг «Планування життя та кар’єри: хочу – можу – роблю». Захід організовано й проведено доктором педагогічних наук, провідним науковим співробітником відділу андрагогіки Ольгою Баніт. Мета заходу –розвиток компетентностей, що сприяють самореалізації та саморозвитку особистості. Учасниками тренінгу стали співробітники відділу андрагогіки та здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії першого року навчання.

 

Тренінг поєднав три змістові складові:

 

  1. «Постановка цілі»;
  2. «Планування шляхів досягнення цілі»;
  3. «Досягнення цілі». 

 

Вправи першої частини були спрямовані на розвиток навичок чіткого формулювання життєвих цілей. Учасники тренінгу мали можливість практично попрацювати зі своїми бажаннями і мріями, навчитися відрізняти «власні» бажання і мрії від «чужих» (нав'язаних суспільством, ЗМІ тощо), а також перетворювати мрії на цілі. У другій частині тренінгу учасники аналізували можливості досягнення поставлених цілей, різні шляхи досягнення конкретної цілі, планували проміжні етапи й завдання. Участь у третій частині тренінгу дала можливість учасникам навчитися виявляти ресурси й оцінювати перешкоди на шляху до досягнення цілей. Запропоновані вправи цієї складової тренінгу допомогли учасникам усвідомити, як досягати цілей з мінімальними витратами (часу, зусиль тощо) та одержати бажаний результат. Учасники тренінга ознайомилися з ефективними інструментами пріоритезації цілей, планування траєкторій життєтворчості особистості.

 

Довідково. Однією з ключових універсальних/функціональних компетентностей людини є самоорганізація, що, зокрема, передбачає вміння ефективно використовувати час, планувати кар’єру, своє життя, ставити цілі й досягати їх тощо. Тренінги з розвитку універсальних/функціональних компетентностей (soft skills) людини набувають все більшої популярності у просторі неформальної освіти. Адже роботодавцям потрібні фахівці, які мають різноманітні навички й уміють швидко адаптовуються до швидкоплинних умов життя. Відповідні навички сьогодні майже неможливо отримати у закладах формальної освіти. Необхідно продовжувати навчатися впродовж усього життя. 

 

Тренінги з особистісного розвитку дорослих проводяться у Центрі підвищення кваліфікації, що функціонує на базі Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

 

Завідувач відділу андрагогіки,

проф. Олена Аніщенко