Центр підвищення кваліфікації для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників

Контактна інформація:

Адреса: 04060  м. Київ,  вул. Берлинського, 9,  (5 поверх, к. 533)

Телефон для довідок:  066 - 358-52-23; 096-596-48-34

Відповідальна особа: Ольга Василівна Баніт

 

Центр підвищення кваліфікації функціонує на базі Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та здійснює освітню діяльність у сфері післядипломної освіти для осіб  з вищою освітою -  підвищення кваліфікації (стажування) наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Ліцензія про право здійснення освітньої діяльності (Наказ МОН № 41-л від 11.01.2019 р. (п. 2)) (переглянути).

 

Цільова аудиторія слухачів: наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів вищої освіти та наукових установ України.

 

Гарантом якості навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України є багаторічний досвід у реалізації форм, методів освіти упродовж життя, наявність авторських технологій з професійної підготовки дорослого населення. Заняття забезпечують високопрофесійні науковці і викладачі.

 

ПРОПОНУЄМО:

 

 

Освітня програма підвищення кваліфікації наукових,

науково-педагогічних і педагогічних працівників

закладів вищої освіти та наукових установ

 

І. Соціо-гуманітарний блок

1.1

 Модуль № 1 Модернізація сучасної педагогічної освіти

1.2

 Модуль №.2 Психологічний супровід освітньої діяльності різних категорій дорослого населення

1.3

 Модуль №3 Інноваційні технології навчання дорослих

1.4

 Модуль № 4 Медіаосвіта: теорія, досвід, перспективи

 

ІІ. Професійно орієнтований блок

Інваріантна частина

2.1

 Модуль № 1 Професійна та особистісна компетентність сучасного фахівця

2.2

 Модуль №2. Розвиток професійної майстерності наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників

2.3

 Модуль № 3 Педагогічний супровід професійного розвитку наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників

2.4

 Модуль № 4 Особливості комунікації дорослих

2.5

 Модуль № 5 Нормативно-правове забезпечення освіти дорослих

2.6

 Модуль № 6 Корпоративна культура в системі управління персоналом

 

ІІІ. Професійно орієнтований блок

Варіативна частина

3.1

 Модуль № 1 Педагогіка мистецтва

3.2.

 Модуль № 2 Самоменеджмент наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників

3.3

 Модуль № 3 Основи наукових досліджень

3.4

 Модуль № 4 Тайм-менеджмент

3.5

 Модуль № 5 Профілактика професійного вигорання особистості

3.6

 Модуль № 6 Технології розробки концепцій, програм, проектів

 

Після завершення навчання видається СВІДОЦТВО державного зразка про підвищення кваліфікації.

 

 

Після завершення стажування видається СВІДОЦТВО державного зразка про підвищення кваліфікації (стажування)