Центр підвищення кваліфікації для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників

Контактна інформація:

Адреса: 04060  м. Київ,  вул. Берлинського, 9,  (5 поверх, к. 533)

Телефон для довідок:  066 - 358-52-23; 096-596-48-34

Відповідальна особа: Ольга Василівна Баніт

 

Цільова аудиторія слухачів: наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів вищої освіти та наукових установ України.

 

 

Орієнтовна освітня програма підвищення кваліфікації наукових, 

науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої освіти та наукових установ

150 годин (5 кредитів)

 

Назви блоків, циклів, навчальних модулів

 

Годин

Кредитів

 

І. Соціо-гуманітарний блок

40

1,34

1.1

 Модуль № 1 Модернізація сучасної педагогічної освіти

12

0,4

1.2

 Модуль № 2. Інноваційні технології навчання дорослих

12

0, 4

1.3

 Модуль № 3. Нормативно-правове забезпечення освіти дорослих

8

0,27

1.4

 Модуль № 4. Психологічний супровід освітньої діяльності різних категорій  дорослого населення

8

0, 27

 

ІІ. Професійно орієнтований блок

Інваріантна частина

80

2,66

2.1

 Модуль № 1 Професійна та особистісна компетентність сучасного фахівця

16

0, 53

2.2

 Модуль № 2. Формування андрагогічної компетентності наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників

12

0,4

2.3

 Модуль № 3. Розвиток професійної майстерності наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників

16

0, 53

2.4

 Модуль № 4. Особливості педагогічного супроводу наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників

12

0,4

2.5

 Модуль №5. Психологічні особливості комунікації дорослих

12

0,4

2.6

 Модуль № 6. Медіаосвіта: теорія, досвід, перспективи

12

0,4

 

ІІІ. Професійно орієнтований блок

Варіативна частина

30

(із 60)

1

3.1

 Модуль № 1. Технології формування і розвитку екологічної компетентності наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників

10

0,33

3.2.

 Модуль № 2. Технології розробки концепцій, програм, проектів

10

0,33

3.3

 Модуль № 3. Основи наукових досліджень

10

0,33

3.4

 Модуль № 4. Профілактика професійного вигорання особистості

10

0,33

3.5

 Модуль № 5. Психологія взаємодії з людьми віку пізньої дорослості

10

0,33

3.6

 Модуль № 6. Педагогіка мистецтва

10

0,33

 

Діагностичний модуль*

 

 

 

 Організаційно-настановче заняття

 

 

 

 Вхідне діагностування

 

 

 

 Вихідне діагностування

 

 

 

 Конференція з обміну досвідом (Інтернет-конференція)

 

 

 Разом

150

5

 

Cтажування наукових співробітників наукових установ, 

науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів освіти

(108 годин)

 

Стажування проводиться за індивідуальними програмами і передбачає ознайомлення з методикою підготовки та проведення семінарів-практикумів, семінарів-диспутів, семінарів-тренінгів, тренінгів, вебінарів, круглих столів, інтерактивних занять тощо.

 

Після завершення навчання  видається СВІДОЦТВО державного зразка про підвищення кваліфікації (стажування)

 

Гарантом якості освітньої програми підвищення кваліфікації та стажування наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої освіти та наукових установ є Лук’янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (переглянути CV profile).

 

Навчальний процес на курсах підвищення кваліфікації / стажуванні забезпечують високопрофесійні науковці й викладачі, які мають авторські технології з професійної підготовки дорослого населення та багаторічний досвід у реалізації форм і методів освіти упродовж життя:

 


Сотська Галина Іванівна - доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН Украни, заступник директора з науково-експериментальної роботи ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, керівник кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" (переглянути CV profile).


Аніщенко Олена Валеріївна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України (переглянути CV profile)


Авшенюк Наталія Миколаївна - доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД Імені Івана Зязюна НАПН України, член Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти, заступник керівника кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" (переглянути CV profile).


Лавріненко Олександр Андрійович - доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу відділу теорії і практики педагогічної освіти ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України (переглянути CV profile).


Помиткін Едуард Олександрович - доктор психологічних наук, професор, завідувач відділу психології праці ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України (переглянути CV profile).


Коваленко Олена Григорівна - доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу андрагогіки ІПООД Імені Івана Зязюна НАПН України (переглянути CV profile).


Баніт Ольга Василівна - доктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України (переглянути CV profile).


Калюжна Тетяна Григорівна - кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України (переглянути CV profile).


Становських Зінаїда Ліландівна - кандидат психологічних наук, провідний науковий співробітник відділу психології праці ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України (переглянути CV profile).


Годлевська Катерина Василівна - кандидат педагогічних наук, старший  науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД Імені Івана Зязюна НАПН України, член Ради молодих науковців ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, член кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" (переглянути CV profile).