Зустріч майбутніх докторів філософії з Радою молодих учених та випускниками ІПООД

Зустріч майбутніх докторів філософії з Радою молодих учених та випускниками ІПООД
08.02.2021 09:00

5 лютого 2021 року відбулась онлайн зустріч майбутніх докторів філософії, підготовка яких здійснюється в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України з членами Ради молодих учених, членами Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта XXI століття" та випускниками програми різних років.

 

Голова Ради молодих учених Інституту, відповідальний за реалізацію політики академічної доброчесності наукової інституції, кандидат педагогічних наук Кирил Котун розкрив потенційні можливості взаємодії молодих науковців, аспірантів з досвідченими науковцями, продемонстрував напрями співпраці з метою представлення результатів дослідження на сторінках фахових видань, у  межах проведення вебінарів, семінарів, під час яких аспіранти можуть набути «м’яких» навичок, активізувати власну академічну мобільність у взаємодії з Кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» тощо. Також було наголошено на безкоштовному доступі майбутнім докторам філософії до бази даних Web of Science, що відкрита в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

 

Гарант програми зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, доктор педагогічних наук Мирослава Вовк проінформувала про важливість врахування думки аспірантів у забезпеченні якості освітнього процесу, надання психологічної підтримки, уникнення конфліктних ситуацій і проявів дискримінації тощо.

 

Особливий комунікативний ефект мало спілкування аспірантів  з випускниками попередніх років і випускниками нової чинної програми (Юлія Кобюк, Алла Самко, Любов Нос, Катерина Годлевська), які розкрили особливості власного професійного становлення, схарактеризували специфіку кар’єрного зростання у дослідницькій сфері.

 

За результатами проведення зустрічі було рекомендовано регулярно проходити таємне опитування аспірантами онлайн на сайті Інституту з метою підвищення якості освітньої складової програми, реалізації політики академічної доброчесності тощо, а також окреслено перспективи взаємодії аспірантів з Радою молодих учених, участі у заходах під егідою Кафедри ЮНЕСКО та ін.

 

Кирил Котун

контент-менеджер офіційного веб-сайту

ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України