ЗУСТРІЧ З МАЙБУТНІМИ АНДРАГОГАМИ – МАГІСТРАНТКАМИ НПУ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

ЗУСТРІЧ З МАЙБУТНІМИ АНДРАГОГАМИ – МАГІСТРАНТКАМИ НПУ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА
01.11.2019 08:00

30 вересня 2019 р. в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України відбулася зустріч науковців відділу андрагогіки з майбутніми андрагогами – магістрантками НПУ імені М. П. Драгоманова, які навчаються за ОПП «Андрагогіка. Освіта дорослих» (кваліфікація «Магістр освітніх наук. Андрагог», додаткова кваліфікація за вибірковим блоком дисциплін «Коуч в освіті дорослих»). Важливим є те, що усі слухачки мають досвід роботи у закладах вищої освіти й мотивовані до роботи у сфері освіти дорослих.

 

Зустріч було організовано у форматі круглого столу з елементами тренінгу. Завідувачка відділу андрагогіки, професорка Олена Аніщенко ознайомила магістрантів з основними напрямами діяльності відділу, його історією, сьогоденням і перспективами розвитку. Зустріч уможливила жвавий діалог щодо стану і перспектив розвитку освіти дорослих в Україні, специфіки наукових досліджень у сфері освіти дорослих тощо. Особливу увагу приділено питанню професійної підготовки андрагогів. Було наголошено на необхідності створення в Україні цілісної відкритої національної системи освіти дорослих у поєднанні формальної, неформальної та інформальної складових; удосконалення правового, економічного і науково-методичного забезпечення освіти дорослих; удосконалення нормативно-правового забезпечення освіти і навчання дорослих; посилення ролі неформальної освіти дорослих, розроблення та впровадження дієвих механізмів визнання неформального та інформального навчання різних категорій дорослих тощо.

 

Майбутні андрагоги також мали можливість виконати низку вправ, спрямованих на розвиток андрагогічної компетентності педагогічного персоналу в освіті дорослих, запропонованих завідувачкою відділу андрагогіки, професоркою Оленою Аніщенко, провідною науковою співробітницею відділу Тетяною Калюжною і старшою науковою співробітницею відділу Тамарою Котирло.

 

Гості також мали змогу відвідати бібліотеку Інституту. З її фондами майбутніх андрагогів ознайомила завідувачка бібліотеки Людмила Штома.

 

Колектив ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України висловлює щиру вдячність завідувачці кафедри педагогіки і психології вищої школи НПУ імені М.П. Драгоманова, професоці Н.Дем’яненко, доценці кафедри Н.Акініній за ініціювання зустрічі магістранток і науковців.

 

 

Провідна наукова співробітниця

відділу андрагогіки, доктор педагогічних наук,

 Ольга Баніт