ВЕБІНАР «ОСВІТА ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

ВЕБІНАР «ОСВІТА ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»
21.05.2020 17:00

21 травня 2020 року співробітнами відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України організовано і проведено вебінар «Освіта дорослих в Україні: перспективи розвитку» у рамках роботи V Всеукраїнських педагогічних читань «Особистісний і професійний розвиток дорослих: проблеми і перспективи», присвячених пам’яті академіка Семена Устимовича Гончаренка. У заході взяли участь науковці Інституту, педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, педагоги загальноосвітніх закладів, закладів неформальної освіти дорослих, представники громадських організацій, здобувачі наукового ступеня доктора філософії.

 

Модерування заходу здійснено Оленою Аніщенко, доктором педагогічних наук, професором, завідувачем відділу андрагогіки. Інформаційно-технічну підтримку вебінару забезпечно Кирилом Котуном, кандидатом педагогічних наук, старшим науковим співробітником відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих.

 

Учасники вебінару мали можливість почути виступи науковців, присвячені висвітленню сучасних трендів, перспективами розвитку національної освіти дорослих, взяти участь у їх обговоренні.

 

Олена Аніщенко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки, на основі аналізу актуальних статистичних даних візуалізувала вплив глобалізаційних, соціально-демографічних, політичних процесів, війни, санітарно-епідеміологічних факторів на розвиток національної освіти дорослих. Доповідачем акцентовано увагу на спроможності освіти дорослих, і, зокрема, неформальної, відповісти на виклики, зумовлені посиленням міграційних процесів, поширенням безробіття, зубожінням населення, старінням нації тощо. Обгрунтовано нагальність розроблення нормативно-правового забезпечення освіти дорослих, механізмів визнання неформального та інформального навчання, розширення ринку освітніх послуг у сфері неформальної освіти та здійснення моніторингу її якості, розширення мережі центрів освіти дорослих, професіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих.

 

Олена Коваленко, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу андрагогіки, розкрила особливості професіоналізації педагогічного персоналу, який працює з людьми віку пізньої дорослості. Науковець акцентувала увагу на типах професіоналізації і підходах до розуміння цього поняття. Висвітлила сутність професіоналізації геронтогога як педагогічного працівника, пов’язаного з людьми віку пізньої дорослості. Окреслила основні сфери діяльності геронтогога. Звернула увагу на його професійно важливі якості, які слід аналізувати у контексті особистісного розвитку педагогічного песоналу сфери освіти дорослих.

 

Ольга Баніт, доктор педагогічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки, наголосила на перспективах розвитку корпоративної освіти. Науковець зазначила, навчання й розвиток персоналу в системі корпоративної освіти здійснюється за допомогою різноманітних технологій, серед яких зростає значимість інструментарію коучингу. У рамках виступу візуалізовано можливості індивідуального коучингу. Акцентовано увагу на техніці GROW, яка, як і коучинг загалом, є ефективним інструментом досягнення конкретних результатів у житті та бізнесі, орієнтованим на позитивні зміни і професійний розвиток.

 

Тетяна Калюжна, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки, ознайомила учасників із тенденціями розвитку міст і регіонів, що навчаються. Науковець наголосила на здобутках у сфері освіти дорослих українських міст, які увійшли до складу до Глобальної Мережі ЮНЕСКО міст, що навчаються. У виступі було візуалізовано пріоритети діяльності Мережі, серед яких – розвиток культури навчання впродовж життя, підтримка інклюзивного навчання, сприяння соціальній згуртованості та економічному зростанню регіонів. Доповідач окреслила основні ініціативи у діяльності ГО «Українська асоціація міст, що навчаються» http://ualc.org.ua/ у сфері освіти впродовж життя.

 

Володимир Піддячий, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу андрагогіки, у доповіді, присвяченій онлайн навчанню як одній з популярних форм освіти дорослих, розглянув основні тренди в онлайн освіті дорослих, її переваги, охарактеризував окремі платформи масових відкритих онлайн-курсів, особливості геймійікації в освіті дорослих. Доповідач привернув увагу до ініціатив Міністерства цифрової трансформації України щодо цифрової освіти населення.

 

Тамара Котирло, старший науковий співробітник відділу андрагогіки, наголосила на доцільності формування й розвитку психолого-педагогічної культури дорослих у контексті педагогізації суспільства. Науковцем обгрунтовано актуальність педагогізації батьків і членів родин. У доповіді візуалізовано вплив педагогізації батьків і членів родин як окремої категорії дорослих, що навчаються, на підвищення ефективності сімейного виховання.

 

У рамках вебінару було організовано сесію запитань і відповідей. Особливу інтерес учасники виявили до питань, пов’язаних із розробленням проєкту Закону України «Про освіту дорослих», зі стандартом андрагога, специфікою професійної діяльності андрагога й герагога, перевагами та недоліками дистанційного навчання тощо. Використання засобів системи відеоконференцзв’язку ZOOM уможливило здійснення конструктивного обговорення перспективних напрямів розвитку освіти дорослих в Україні.

 

 

Запис вебінару (по окремих відео), відповідно до презентаційних матеріалів спікерів заходу, буде оприлюднено на каналі YouTube ІПООД