ВЕБІНАР «ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ АНТИПЛАГІАТНОЇ СИСТЕМИ STRIKEPLAGIARISM»

ВЕБІНАР «ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ АНТИПЛАГІАТНОЇ СИСТЕМИ STRIKEPLAGIARISM»
13.04.2020 14:00

13.04.2020 року відбувся Вебінар «Особливості роботи антиплагіатної системи StrikePlagiarism». Участь у вебінарі взяло більше 50 учасників з різних закладів вищої освіти, наукових установ, професійних установ та різних громадських організацій. Організатори вебінару: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України спільно з Кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України.

 

Вебінар складався з двох практичних частин:

 

Перша частина – модератор Котун К.В., який продемонстрував поетапність системи забезпечення академічної доброчесності, етики академічних взаємовідносин та використання антиплагіатної системи StrikePlagiarism в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Увагу акцентовано на такі логічно пов’язані між собою складові, як:

 

 • наявність нормативної бази в яку входять усі необхідні базові документи з академічної доброчесності та уповноважені комісії (комісія з етики взаємовідносин та конфліктів, комісія з академічної доброчесності, апеляційна комісію);
 • наявність інформаційної основи, за допомогою якої здійснюється популяризація принципів академічної доброчесності та підвищення рівня обізнаності всіх учасників освітньо-наукової діяльності в Інституті;
 • інструменти впровадження принципів академічної доброчесності у освітню і наукову діяльність Інституту (проведення вебінарів, консультацій, семінарів, надання відеоматеріалів).

 

Також, було наголошено на досвіді Інституту у роботі в антиплагіатній системі StrikePlagiarism. Окреслено коло питань щодо документів необхідних для подання на перевірку; процес ознайомлення із Звітом Подібності перевіреної роботи; експертний висновок комісії з академічної доброчесності та інше.

 

Другу частину модерував Максим Маєвський - спеціально запрошений офіційний представник, директор з розвитку компанії Plagiat.PL в Україні та фахівець антиплагіатної системи StrikePlagiarism. Упродовж доповіді М.Маєвський розповів про переваги та особливості роботи антиплагіатної системи StrikePlagiarism, а саме:

 

 • продемонстровано роботу сайту антиплагіатної системи (пункти реєстрації, введення даних, завантаження робіт для перевірки і т.д.);
 • продемонстровано коефіцієнти подібності перевірених робіт та наявність доступу для співставлення робіт, під час перевірки з іншими базами даних;
 • продемонстровано різні рівні модифікації тексту та їх попередження;
 • продемонстровано приклади різних перевірених робіт, акцентовано увагу щодо перефразування, рерайтингу, неправильного оформлення цитувань та ін.;
 • окреслено відмінності від інших антиплагіатних систем;
 • акцентовано увагу на використанні скидочних Кодів для перевірки робіт.


 

Щиро вдячні Максиму Маєвському за участь у вебінарі як офіційного представника Plagiat.Pl та за змістовну доповідь і роз’яснення важливих питань щодо роботи антиплагіатної системи та основ академічної доброчесності.

 

Також ми висловлюємо глибоку подяку усім представникам з різних установ, що взяли участь у вебінарі:

 

 • Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка;
 • Національний університет «Львівська політехніка»;
 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
 • Донбаський державний педагогічний університет;
 • Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Донбаська національна академія будівництва і архітектури;
 • Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського;
 • Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка;
 • Коледж преси та телебачення;
 • ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;
 • Науково-методичний центр Професійно-технічної освіти;
 • Гімназія-інтернат №13 м. Києва ;
 • Приватний заклад загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів «Гімназія А+» ТОВ «Академія сучасної освіти»;
 • Реабілітаційна установа змішаного типу (комплексної реабілітації) для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень – Центр «Сприяння» ГО «Феліцитас».

 

А також усім учасникам, що виявили бажання отримати практичні матеріали за результатами заходу. Як і обіцяли, вже завтра всі зареєстровані користувачі отримають матеріали.