ВЕБІНАР «НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА»

ВЕБІНАР «НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА:  ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА»
18.06.2020 14:00

18 червня 2020 р. проведено вебінар «Неформальна освіта: вчора, сьогодні, завтра». Захід організовано відділом андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України. Модераторами вебінару виступили: Лук'янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Баніт Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України.

 

У вебінарі взяли участь науковці Інституту, здобувачі наукового ступеня доктора філософії, слухачі курсів підвищення кваліфікації, фахівці, які працюють у сфері освіти дорослих, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, вчителі загальноосвітніх закладів.

 

Як відомо, на міжнародних конференціях впродовж останніх років все частіше піднімається питання щодо світової освітньої кризи у зв’язку зі швидким застаріванням навчальних програм та низькою здатністю формальної освіти адаптуватися до глобальних змін. У Меморандумі неперервної освіти Європейського Союзу зазначено: «Досі при формуванні політики в галузі освіти враховувалася лише формальна освіта, а іншим двом категоріям (неформальній та інформальній освіті) не надавалося практично жодної уваги. Концепція неперервної освіти робить неформальну та формальну освіту рівноправними складовими процесу навчання».

 

Модератори вебінару проаналізували сучасні тенденції розвитку неформальної освіти. Провідний український вчений у сфері освіти дорослих Лариса Борисівна Лук'янова акцентувала увагу на політичних, економічних, соціальних, демографічних змінах у сучасному глобалізованому світі, які стали передумовами розвитку неформальної освіти. Найвпливовішими серед них є інтенсивне постаріння населення, посилення міграційних процесів, вплив науково-технічного прогресу. Ольга Василівна Баніт ознайомила учасників вебінару з очікуваними змінами професій, які відбудуться в найближчі кілька десятків років.

 

Упродовж вебінару учасники дізналися про проблеми й перспективи розвитку неформальної освіти в Україні, шляхи інтеграції формальної і неформальної освіти, результати моніторингу освітніх потреб різних категорій населення України. Окрім цього, на вебінарі були розглянуті питання законодавчого й нормативно-правового забезпечення освіти дорослих в Україні та за кордоном, визнання і валідації результатів неформальної освіти, що є показником демократичних перетворень у сучасному суспільстві.