вебінар «Інструменти розвитку емоційної культури педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих»

вебінар «Інструменти розвитку емоційної культури педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих»
17.06.2020 14:00

17 червня 2020 р. проведено вебінар «Інструменти розвитку емоційної культури педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих». Захід організовано за сприяння відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України. Спікер – Ольга Пучина, кандидат психологічних наук, психолог-психотерапевт, сертифікований біосугестивний терапевт (вищий кваліфікаційний ступінь Майстер), керівник Студії практичної психології «Персона».

 

 

У вебінарі, що передбачав сприяння розвитку емоційної культури педагогів, взяли участь педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів вищої, післядипломної освіти, наукових установ, вчителі закладів загальної середньої освіти, майбутні доктори філософії та інші категорії зацікавлених осіб. Під час онлайн-заходу педагоги і психологи дізналися, як попередити емоційне вигорання, подолати стрес; ознайомилися з техніками, прийомами, які дозволяють контролювати емоційний стан, сприяють забезпеченню емоційної стійкості, розвитку емоційної культури в цілому, а також ефективності освітньої взаємодії з дорослими у просторі формальної і неформальної освіти. Учасникам вебінару було запропоновано виконати окремі вправи на розвиток навичок емоційного контролю, адекватного сприйняття стресових ситуацій, після яких здійснено рефлексію, яка візуалізувала враження учасників щодо виконаних вправ, можливостей їх використання у професійній діяльності.

 

 

Спікером було наголошено, що вміння педагогів керувати власними емоціями, розвиненість у них емоційної культури позитивно впливає на їх здатність приймати конструктивні виважені рішення у нестандартних ситуаціях, що можуть виникнути у сфері професійної самореалізації. З метою саморозвитку, занурення у змістові, процесуальні та інші аспекти розвитку емоційної культури дорослих Ольга Пучина рекомендувала учасникам вебінару ознайомитися з напрацюваннями відомих психологів-психотерапевтів, серед яких – Марк Воронов, Жак Лакан, Михайло Литвак та ін.

 

Довідково.

 

Емоційна насиченість професійної діяльність педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих зумовлює посилення уваги до питань, пов’язаних із удосконаленням емоційної культури педагогів. Йдеться про динамічне цілісне особистісне утворення, що уособлює систему знань педагогів про розвиток емоцій, уміння й навички їх аналізу та управління ними, здатність надавати емоційну підтримку суб’єктам освітньої взаємодії тощо. Серед найбільш важливих складових емоційної культури педагогів чільне місце посідають високий рівень розвитку емпатії, емоційної стійкості, гнучкості тощо. Емоційна культура педагогів є одним із показників їх професійної компетентності, відображає рівень професійної майстерності, уособлює емоційну зрілість особистості педагога та певним чином може впливати на його імідж.