вебінар «ACADEMIC WRITING IN ENGLISH»

вебінар «ACADEMIC WRITING IN ENGLISH»
16.04.2020 16:00

16 квітня 2020 року в режимі онлайн було проведено вебінар на тему «ACADEMIC WRITING IN ENGLISH». Організатори заходу: відділ зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих спільно з кафедрою авіаційної англійської мови Національного авіаційного університету та Кафедрою ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" НАПН України

 

Модератором виступила – Марусинець М.М., кандидат філіологічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, член Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" НАПН України.

 

Співдоповідачі:

 

  • Пазюра Н.В. професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри авіаційної англійської мови Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій НАУ;
  • Фурсенко Т. М. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри авіаційної англійської мови Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій НАУ.

 

У вебінарі взяло участь більше 25 учасників.

 

В умовах стрімкого розвитку інформаційних процесів, міжнародних обмінів, академічних контактів, особливої значущості набуває академічне письмо. Саме тому актуальність теми академічного письма є мовною компетенцією і науковою комунікацією науковця, що дозволяє йому читати, розуміти, структурувати і форматувати свої власні наукові тексти.

 

Вебінар складався, традиційно, з двох частин: теоретичної та практичної.

 

1. Теоретична частина включала окреслення таких компонентів як: тлумачення терміна "Академічне письмо"; жанри академічного письма; наукова стаття як первинний жанри академічного письма; вимоги щодо дотримання структури статті у зарубіжне видання. У сучасному світі для більшості наукових напрямів переважна частка наукових досліджень публікується англійською мовою.

 

 

2. Практична частина включала окреслення таких компонентів як: аналіз стилістичних (недоречне вживання скорочень, вигуків, запитальних речень, безпосереднє звернення до читачів наукової статті тощо) та граматичних помилок (однина-множинна найуживаніших іменників, порядок слів у реченні, вживання неправильних прийменників).


Подано ряд корисних синтаксичних конструкцій для: написання анотацій, постановки проблеми, аналізу останніх досліджень та публікацій, виокремлення малодосліджених аспектів у межах теми, формулювання висновків. Запропоновано ряд корисних метафор для урізноманітнення стриманого наукового мовлення.

 

На завершення, професор Пазюра Н.В. поділилась досвідом успішної публікації власних напрацювань в 5 науковометричних базах даних (Scopus, Web of Science) на прикладі статті, розміщеної в журналі “Frontiers of education in China” видавництва Springer та надала практичні поради щодо публікації статей в журналах такого рівня. Наприкінці вебінару усі бажаючи мали можливість задати запитання доповідачам та долучитись до обговорення.

 

Переглянути практичні рекомендації