ВІДБУВСЯ ТРЕНІНГ «ВСТУП ДО ОСВІТИ ДОРОСЛИХ»

ВІДБУВСЯ ТРЕНІНГ «ВСТУП ДО ОСВІТИ ДОРОСЛИХ»
21.10.2017 18:00

19 – 21 жовтня 2017 р. у Києві в рамках проекту «Громада, що навчається: трансформація конфліктів в Україні та Молдові через активну громадянську участь» відбувся тренінг «Вступ до освіти дорослих». Проведення заходу ініційовано Представництвом DVV International в Україні за підтримки ГО «ІДЦ «Інтеграція та розвиток», ГО «Демократичні та громадські ініціативи».

 

Програму тренінгу розроблено колективом авторів, який складається з 25 представників закладів формальної і неформальної освіти, громадських організацій з різних куточків України. Тренінг проведено в єдності 7-и змістових блоків окремими авторами-розробниками, серед яких: викладачі ВНЗ, представники громадських організацій, науковці, досвідчені тренери і тренери-початківці:

 

Тема 1 «Освіта впродовж життя, сутність освіти дорослих» Олена Аніщенко (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України), Дарія Титаренко (Національна академія державного управління при Президентові України).

 

Тема 2 «Освітні потреби дорослих» (Олена Волярська (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України), Юрій Петрушенко (ГО «Рада молодих вчених», м. Суми).

 

Тема 3 «Компетентнісний підхід в освіті дорослих» (Наталія Гущина (ДВНЗ «УМО НАПН України», Олена Пєхота (Центр «Європейська освіта дорослих», м. Миколаїв).

 

Тема 4 «Мотивація в освіті дорослих» (Оксана Шуневич (КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Житомирської обласної ради»).

 

Тема 5 «Комунікації в навчальній групі» (Тетяна Кузнєцова (Національний університет «Одеська юридична академія»).

 

Тема 6 «Цикл освіти дорослих» (Наталія Синицина (Національна академія державного управління при Президентові України).

 

Тема 7 «Якість освіти дорослих» (Олена Купенко (Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти), Олена Шумська (ГС «Українська асоціація освіти дорослих»).

 

Цільовою групою програми / тренінгу є викладачі закладів неформальної освіти дорослих, незалежно від їх рівня освіти та типу організації / установи, де вони працюють, які мають незначний практичний досвід у неформальній освіті дорослих.

 

Учасники тренінгу мали змогу поглибити знання про освіту дорослих як складову сучасної системи освіти, в т. ч. про необхідність політики, законодавчого забезпечення, управління цією сферою в країні: про освіту впродовж життя як парадигму розвитку системи освіти і невід'ємною складовою життя людини: про те, чому і як навчаються дорослі; про комунікації в навчальному процесі; про навчальний цикл та ін.; а також удосконалити навички, вміння планувати, організовувати, здійснювати, оцінювати навчальний процес в освіті дорослих згідно циклу навчання; керувати комунікацією в навчальній групі; вміння мотивувати учасників і підтримувати їх у подоланні бар'єрів у навчанні.

 

Завідувач відділу андрагогіки,

проф. Олена Аніщенко