ВАРІАТИВНІ МОДЕЛІ Й ТЕХНОЛОГІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ

ВАРІАТИВНІ МОДЕЛІ Й ТЕХНОЛОГІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ
24.06.2022 15:00

23 червня 2022 року відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти», організатор – кафедра філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

 

Мета конференції полягала в об’єднанні науковців та практиків щодо обговорення варіативних моделей і технологій трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти.

 

Учасники конференції – педагогічні, науково-педагогічні працівники, наукові співробітники, докторанти, аспіранти, методисти та викладачі закладів післядипломної та вищої освіти, керівники та педагоги закладів загальної середньої освіти, позашкільної та дошкільної освіти, фахівці центрів професійного розвитку педагогічних працівників, представники громадських організацій.

 

Упродовж конференції було розглянуто вітчизняні та зарубіжні концепції і технології професійного розвитку педагогів в умовах відкритої освіти; інформаційна безпека в умовах воєнного та поствоєнного стану; психолого-педагогічний супровід професійного розвитку фахівців.

 

Зокрема, у доповіді «Педагогічний коучинг як ефективна технологія професійного розвитку педагога в системі післядипломної педагогічної освіти» старшого наукового співробітника відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, кандидата педагогічних наук Алли Самко розглянуто переваги організації професійної підготовки фахівців у системі післядипломної педагогічної освіти на основі коучингової технології; актуалізовано значення педагогічного коучингу як ресурсного аспекту педагогічної діяльності, що сприяє ефективній партнерській взаємодії суб’єктів освітнього процесу. 

 

Учасниками конференції «Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти» в процесі обговорення існуючих проблем, беручи до уваги ідеї та пропозиції, висловлені у доповідях, виступах та загальній дискусії було прийнято Резолюцію та практичні рекомендації.

 

Алла Самко

старший науковий співробітник відділу андрагогіки